BLOG

aktuality
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

▫️VÝSLEDKY ŠAFFOVEJ OSTROHY 2023▫️

kategória A
🥈STRIEBORNÉ PÁSMO
Juraj Kollár
Samuel Šelesták
Natália Pétoczová a Matúš Pollák

🥇ZLATÉ PÁSMO
Michaela Baštáková a Peter Gecelovský
Eliška Tomášová a Matúš Urban
Mária Šidlovská a Štefan Hanzely
Angelika Remiášová a Mikuláš Szabó
Lucia Kováčová a Jozef Marko

kategória B
🥉BRONZOVÉ PÁSMO
Kristína Polachová a Alexander Krajčír
Adriána Burdová a Damián Behun

🥈STRIEBORNÉ PÁSMO
Andrea Bieliková a Martin Sedláček

🥇ZLATÉ PÁSMO
Paulína Piláciková a Andrej Pilácik
Michaela Švabová a Šimon Švab

kategória C
🥈STRIEBORNÉ PÁSMO
Tamara Vavrušová a Filip Dávidek
Ema Siváková a Samuel Kriško
Eliška Vnenčáková a Diana Očkaíková
Alžbeta Konečná a Alex Mosný
Jakub Javorský

🥇ZLATÉ PÁSMO
Radka Režná a Matej Červeňan

kategória D
🥈STRIEBORNÉ PÁSMO
Zsombor Szakál
Aneta Pekárová a Ondrej Bugarovič
Viktor Illés

🥇ZLATÉ PÁSMO
Nelly Samková a Šimon Goda
Andrej Ďurajka
Lucia Balajová a Jozef Beňo
Kristína Konečná a Šimon Orgoník

ŠPECIÁLNE OCENENIA:
▫️Michaela Baštáková a Peter Gecelovský – za vynikajúci tanečný prejav
▫️Mária Šidlovská a Štefan Hanzely – za vynikajúci tanečný prejav
▫️Michaela Švabová a Šimon Švab – za presvedčivý interpretačný prejav
▫️Andrej Ďurajka – za štýlovú interpretáciu
▫️Lucia Balajová a Jozef Beňo – za presvedčivý interpretačný prejav
▫️Nelly Samková a Šimon Goda - za presvedčivý interpretačný prejav
▫️Kristína Konečná a Šimon Orgoník - za presvedčivý interpretačný prejav

🏅LAUREÁT ŠAFFOVEJ OSTROHY 2023
tanečný pár Angelika Remiášová a Mikuláš Szabó
... See MoreSee Less

15 hours ago
▫️VÝSLEDKY ŠAFFOVEJ OSTROHY 2023▫️

kategória A
🥈STRIEBORNÉ PÁSMO
Juraj Kollár
Samuel Šelesták
Natália Pétoczová a Matúš Pollák

🥇ZLATÉ PÁSMO
Michaela Baštáková a Peter Gecelovský
Eliška Tomášová a Matúš Urban
Mária Šidlovská a Štefan Hanzely
Angelika Remiášová a Mikuláš Szabó
Lucia Kováčová a Jozef Marko

kategória B
🥉BRONZOVÉ PÁSMO 
Kristína Polachová a Alexander Krajčír
Adriána Burdová a Damián Behun

🥈STRIEBORNÉ PÁSMO
Andrea Bieliková a Martin Sedláček

🥇ZLATÉ PÁSMO
Paulína Piláciková a Andrej Pilácik 
Michaela Švabová a Šimon Švab

kategória C
🥈STRIEBORNÉ PÁSMO
Tamara Vavrušová a Filip Dávidek
Ema Siváková a Samuel Kriško
Eliška Vnenčáková a Diana Očkaíková
Alžbeta Konečná a Alex Mosný
Jakub Javorský

🥇ZLATÉ PÁSMO
Radka Režná a Matej Červeňan

kategória D
🥈STRIEBORNÉ PÁSMO
Zsombor Szakál
Aneta Pekárová a Ondrej Bugarovič
Viktor Illés

🥇ZLATÉ PÁSMO
Nelly Samková a Šimon Goda
Andrej Ďurajka
Lucia Balajová a Jozef Beňo 
Kristína Konečná a Šimon Orgoník

ŠPECIÁLNE OCENENIA: 
▫️Michaela Baštáková a Peter Gecelovský – za vynikajúci tanečný prejav
▫️Mária Šidlovská a Štefan Hanzely – za vynikajúci tanečný prejav
▫️Michaela Švabová a Šimon Švab – za presvedčivý interpretačný prejav
▫️Andrej Ďurajka – za štýlovú interpretáciu
▫️Lucia Balajová a Jozef Beňo – za presvedčivý interpretačný prejav
▫️Nelly Samková a Šimon Goda - za presvedčivý interpretačný prejav
▫️Kristína Konečná a Šimon Orgoník - za presvedčivý interpretačný prejav

🏅LAUREÁT ŠAFFOVEJ OSTROHY 2023
tanečný pár Angelika Remiášová a Mikuláš SzabóImage attachmentImage attachment+5Image attachment

Úspech našich autorov v krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže AMFO 2023. ... See MoreSee Less

1 day ago
Úspech našich autorov v krajskom kole celoštátnej postupovej súťaže AMFO 2023.

AJ TAKÉTO VÝNIMOČNÉ MOMENTY PRINÁŠA ŠAFFOVA OSTROHA
LAUREÁTI 2023
... See MoreSee Less

2 days ago
AJ TAKÉTO VÝNIMOČNÉ MOMENTY PRINÁŠA ŠAFFOVA OSTROHA 
LAUREÁTI 2023Image attachment

... See MoreSee Less

2 days ago

HIGHLIGHT ZO VČERAJŠEJ SÚŤAŽE
ŠAFFOVA OSTROHA 2023
... See MoreSee Less

2 days ago
HIGHLIGHT ZO VČERAJŠEJ SÚŤAŽE 
ŠAFFOVA OSTROHA 2023Image attachmentImage attachment+4Image attachment

... See MoreSee Less

3 days ago

Šaffova ostroha 2023 - PIATOK

#saffovaostrohacelostatna
... See MoreSee Less

3 days ago

... See MoreSee Less

3 days ago

... See MoreSee Less

3 days ago

ŠAFFOVA OSTROHA 2023
/26.5.2023/

#saffovka23

Foto: Ivana Cerulová

#saffovaostrohacelostatna
... See MoreSee Less

3 days ago
ŠAFFOVA OSTROHA 2023 
/26.5.2023/

#saffovka23

Foto: Ivana Cerulová

#saffovaostrohacelostatnaImage attachmentImage attachment+Image attachment

ŠAFFOVA OSTROHA 2023
.
.
.
My sme už pripravení, a VY?

Tešime sa na Vás🎻
... See MoreSee Less

4 days ago
ŠAFFOVA OSTROHA 2023
.
.
.
My sme už pripravení, a VY?

Tešime sa na Vás🎻
Viac
zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR