folklór

Folklór v našom regióne patrí medzi naše najväčšie pýchy. Zo 66 obcí a 2 miest okresu tu aktívne pôsobí 48 folklórnych kolektívov. Môžeme sa popýšiť aktívne pôsobiacimi 13 detskými folklórnymi súbormi, 7 dospelými folklórnymi súbormi a 28 folklórnymi skupinami. Zameriavajú sa zväčša na lokálnu tradíciu svojej obce, regiónu Zemplín a Šariš, ale aj na rusínsku oblasť.

folklórne súťaže

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranov nad Topľou patrí medzi organizátorov okresných, krajských a celoslovenských súťaží v oblasti folklóru vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v Bratislave. Súťaže majú rôznu periodicitu a uskutočňujú sa buď každý rok, alebo každé dva až tri roky a organizujú sa formou verejnej prezentácie.
Okresné súťaže
Okresná súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí. Súťaž organizuje HZOS v spolupráci s obcou Dlhé Klčovo. Súťažná prehliadka sa koná každý rok, postupový ročník je každý druhý rok. Súťažiaci postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa koná v Raslaviciach. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru z regiónu, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Okresná súťaž hudobného folklóru dospelých. Okresná súťaž sa koná každoročne v obci Banské. Každý tretí rok je postupový – súťažiaci postupujú na krajskú súťaž Zámutovská struna, ktorej organizátorom je tiež HZOS. Súťaž a prehliadka je určená sólistom spevákom, ľudovým hudbám, speváckym skupinám a sólistom inštrumentalistom. Hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z regiónu, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu, objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Okresná súťaž folklórnych skupín. Súťaž je postupová, koná sa každé tri roky a je určená folklórnym skupinám, ktoré spracúvajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce, prípadne z jej blízkeho okolia. Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín, vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu prejavov tradičnej ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Okresná súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov je postupová a koná sa každé dva roky vo Vranove nad Topľou. Hlavným cieľom je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň a viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Krajské súťaže
Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Krajská súťaž sa koná každoročne vo Vranove nad Topľou, je určená deťom, mládeži a dospelým sólistom tanečníkom Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Krajská súťaž choreografií folklórnych kolektívov a tanečných zoskupení. Súťaž sa koná každé tri roky a je určená pre neprofesionálne folklórne kolektívy prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, pracovné, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj a zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a predovšetkým poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí a viesť verejnosť k jej poznávaniu.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac
Krajská súťaž hudobného folklóru dospelých. Krajská súťaž hudobného folklóru dospelých sa koná každý tretí rok v obci Zámutov na počesť autentických muzikantov z obce Zámutov- Jozefa Feria Juska a Jozefa Kroku Češľaka. Súťaž a prehliadka je určená sólistom spevákom, ľudovým hudbám, speváckym skupinám a sólistom inštrumentalistom. Hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z regiónu, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu, objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

Krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín.

Cieľom súťaže je poukázať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí, priblížiť publiku tradičnú ľudovú kultúru, aktivizovať činnosť folklórnych skupín, podporovať vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu tradičných foriem ľudového tanca, hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov z jednotlivých lokalít či regiónov. Krajská súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám. Krajská súťaž sa bude konať v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.


Organizátorom v roku 2023 je Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou.
Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

Celoštátne súťaže
Celoštátna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Jedným z dominantných podujatí na tomto úseku je aj celoštátna súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci pod názvom Šaffova ostroha ktorá sa každoročne koná v obci Dlhé Klčovo, v rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Súťaž okrem konfrontácií tvorivých výsledkov preukázala aj veľký prínos v získavaní autentických materiálov pre dokumentáciu ľudových tancov.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín.

Je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriam. Súťaž sa koná každé tri roky a nie je tematicky zameraná ani žánrovo obmedzená.

Hlavným cieľom súťaže je rozvíjanie zručností,, nadobúdanie vedomostí a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania a realizácie umeleckej tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov.

Celoštátna súťaž sa bude konať v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

Organizátorom v roku 2023 je Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Viac

folklórne súbory

zoznam

Folklórny súbor BYSTRANČAN patrí medzi najstaršie kolektívy v našom okrese. Má bohatú históriu. V roku 1954 začal svoju činnosť s názvom CEMENTÁR. V roku 1963 sa zúčastnil celoštátnej súťaže folklórnych súborov v Prahe. V roku 1998 prešiel súbor veľkou reorganizáciou, prešiel pod obec Bystré a zmenil sa na FS Bystrančan. Súbor ročne uskutočňuje vyše 30 vystúpení. Úspešne vystupoval nielen doma, ale aj v zahraničí – v Poľsku, Maďarsku, Turecku, Rumunsku, Bulharsku, Grécku, Nemecku, Holandsku, Taliansku, na Ukrajine a v Českej republike. Vedúcim súboru je Martin Haľko.

www.bystrancan.sk

FS Lipovec vznikol v roku 2012 a pôsobí vo Vranove nad Topľou – v mestskej časti Čemerné. Vyprofiloval sa z FS Rovina, ktorá pôsobí v Dlhom Klčove dodnes. Zriaďovateľom súboru je Občianske združenie Rovina z Vranova nad Topľou – mestská časť Čemerné. Umeleckými a organizačnými vedúcimi sú manželia Anička a Miro Jenčovci, ktorí sú zároveň aj choreografmi. Názov súboru vznikol z historických súvislostí, v ktorých bolo Čemerné súčasťou panstva Lipovec, taktiež Lipa ako symbol Slovanov. FS Lipovec sa pravidelne zúčastňuje rozličných kultúrnych, ľudových, okresných a krajských programov a prehliadok. Absolvoval už viac než 200 vystúpení na Slovensku i v zahraničí – v Poľsku, Česku, Maďarsku, Holandsku, Nemecku, Chorvátsku a Portugalsku. Súbor má vo svojom repertoári tance zo Zemplína a Šariša, ktoré sú spracované prevažne z autentických nahrávok nositeľov ľudových tradícií.

www.fslipovec.sk

Folklórny súbor OBLÍK bol založený v roku 1967 v obci Petrovce. Jeho pomenovanie vzniklo od vrchu Oblík v Slanskom pohorí. Jeho zakladateľom a zároveň umeleckým vedúcim a choreografom, tanečníkom i ľudovým rozprávačom v jednej osobe bol miestny rodák, zanietený osvetový pracovník Andrej Velčko. Vo svojej činnosti sa zameriava na spracovávanie ľudových piesní, tancov a zvykov najmä z oblasti Šariša, ale aj Zemplína. Nahral množstvo nahrávok pre Slovenský rozhlas a účinkoval aj v rôznych reláciách STV, televíznych filmoch „A na našim moscičku“ a „Deti spod Oblíka“. Niekdajší tanečníci Andrej Sabo a Ján Tešínsky pôsobia v zoskupení Seniori SĽUK-u. Rok 2015 priniesol nový impulz pre FS Oblík. Rozšírenie vedenia, príchod nových členov do tanečnej a speváckej zložky vnieslo do kolektívu starších členov kolektívu znovu chuť naplno sa venovať tejto aktivite. Vedúcim súboru je Jaroslav Mucha.

www.fsoblik.sk

 

FS ORGONINA bol založený v januári 2005 z iniciatívy bývalých členov folklórnych kolektívov z nášho regiónu. Už pri jeho založení si jeho členovia dali za cieľ uchovávať, rozvíjať a obnovovať rôzne formy ľudového umenia a prezentovať ich doma aj v zahraničí. Súbor má vo svojom repertoári spevy a tance z oblastí Šariša a Zemplína. V súčasnosti má vyše 50 členov pôsobiacich v troch zložkách – tanečnej, speváckej a hudobnej. Vystupuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, folklórnych slávnostiach a na medzinárodných festivaloch doma i v zahraničí. Organizačným vedúcim súboru je Ing. Imrich Kónya, choreografom Ing. Martin Ťasko.

www.orgonina.sk

Folklórny súbor ROVINA pôsobí v Dlhom Klčove. Bol založený vo februári 2007. Jeho členovia sú odchovanci detského folklórneho súboru Rovinka. Pravidelne účinkuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci, v okrese i mimo neho. Zúčastňuje sa na súťažiach a prehliadkach v rámci okresu, kraja i Slovenska. Tlieskali mu diváci v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Belgicku a Holandsku. V súčasnosti v ňom účinkuje okolo 30 tanečníkov a hudobníkov vo veku od 15 rokov. Vedúcim súboru je Viktor Ťasko.

www.dlheklcovo.sk

Folklórny súbor VARGOVČAN bol založený v roku 2005. V súčasnosti pracuje a pôsobí v meste Hanušovce nad Topľou. Združuje mladých ľudí nielen z Hanušoviec, ale aj z okolitých obcí. Vo svojej zbierke má tance a spevy hlavne zo Šariša, Spiša, Zemplína a rusínskej oblasti. Tento súbor je špecifický aj tým, že sa venuje najmä mladým ľuďom, ktorí netancovali v žiadnom súbore no majú veľkú chuť a elán učiť sa ľudové tance a zachovávať folklórne zvyky a obyčaje našich predkov. Spolupracuje s cimbalovou hudbou Čavargoš, Primáš, ľudovou hudbou Štefana Cinu a taktiež s tanečným pedagógom Jurajom Velebírom a zaslúžilou umelkyňou Máriou Mačoškovou Vo svojej zbierke má tento súbor aj celovečerný divadelno-tanečný program pod názvom „Kým žiješ tancuj a špivaj“. Počas svojho pôsobenia navštívil Poľsko, Česko, Rumunsko, Macedónsko, Bulharsko, Portugalsko a Turecko. Umeleckým vedúcim je Jozef Varga.

www.vargovcan.sk

Folklórny súbor VRANOVČAN bol založený v roku 1968. Od svojho vzniku pracuje nepretržite. Vo svojej činnosti sa zameriava na scénické spracovávanie folklóru z oblasti Zemplína a Šariša. VRANOVČAN patrí medzi špičkové folklórne súbory na Slovensku. V jeho radoch sa vystriedalo vyše 1500 mladých ľudí. Vystupuje na rôznych folklórnych slávnostiach a festivaloch na Slovensku, na celoštátnych súťažiach a prehliadkach folklórnych súborov v rôznych kategóriách (bloky, choreografie, sólisti tanečníci) získal už množstvo popredných umiestnení a titulov laureát súťaže. Niekoľkokrát vystupoval v Slovenskej televízii. Pre Slovenský rozhlas nahral množstvo ľudových piesní. Súbor vydal dve knižné publikácie, 4 hudobné CD nosiče s pesničkami a tancami z okolia Vranova nad Topľou a jedno DVD z tanečného divadla Čierno-biely svet, ktoré mohli diváci vidieť v mnohých slovenských mestách, festivaloch (Východná, Myjava, Detva…), v Kanade a Anglicku. Za dlhoročnú významnú a záslužnú prácu pre rozvoj folklórneho hnutia na Slovensku mu bola Národným osvetovým centrom v Bratislave udelená Medaila Daniela Licharda. Vedúcim súboru je Štefan Kocák a umeleckým vedúcim a choreografom súboru je Mgr. Peter Kocák. Primášom ľudovej hudby je Ondrej Šinaj.

www.vranovcan.sk

detské folklórne súbory

zoznam

Detský folklórny súbor pôsobí pri MKS v Sečovskej Polianke. Bol založený v roku 2004. Účinkuje v ňom deti vo veku od 6 do 14 rokov. Vystupuje na kultúrno-spoločenských podujatiach v obci. Vedúcim súboru je Ing. Martin Ťasko.

Detský folklórny súbor BRUSNIK vznikol v roku 2002 v obci Bystré pod menom Bystranček. Súbor pôsobil 10 rokov na základnej škole v obci Bystré .Od roku 2012 pracuje v obci Čierne nad Topľou. Kolektív tvorí cca 40 členov vo veku od 6 do 15 rokov. Repertoár súboru tvoria choreografie z regiónov Šariš a Zemplín, ktoré prezentujú na rôznych kultúrnych podujatiach, folklórnych festivaloch, súťažiach či oslavách. DFS BRUSNIK sa predstavil aj na Ukrajine, v Turecku, Poľsku, Taliansku, Bulharsku. Umeleckým vedúcim a choreografom je Ing. Martin Ťasko.

Detský folklórny súbor CIFROŠKO pôsobí pri ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou. Jeho hlavným cieľom je uchovávať a umelecky rozvíjať ľudové tradície našich predkov a pri tejto činnosti zmysluplne využívať voľný čas. Tento kolektív bol založený v roku 2003. Za krátky čas pod umeleckým vedením Mgr. Petra Kocáka zaktivizoval veľkú časť žiakov základných vranovských škôl k záujmu o folklór. Súbor pravidelne účinkuje na školských podujatia, akciách mesta a zúčastňuje sa i na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach a prehliadkach v speve i tanci. Na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov v ľudovom tanci, ktorá sa každoročne koná v Dlhom Klčove, jeho členovia získali niekoľko laureátskych cien a umiestnení na popredných miestach. Súbor sa predstavil aj v Slovenskej televízii v relácii Drišlakoviny. Za svoju doterajšiu úspešnú činnosť mu bola v roku 2007 udelená CENA PRIMÁTORA MESTA za udržiavanie folklórnych tradícií mládeže a úspešnú reprezentáciu mesta Vranov nad Topľou. V súčasnosti v súbore účinkuje vyše 240 žiakov vo veku od 4 do 15 rokov, ktorí sú zaradení do troch vekových kategórií. Umeleckým vedúcim a choreografom je Mgr. Peter Kocák. Pedagógmi tanca a spevu pre 1. stupeň sú PaedDr. Jarmila Kolesárová, Mgr. Danka Kolesárová, Mgr. Peter Šofranko. Pedagogičkou tanca pre 2. stupeň je Mgr. Lenka Kocáková.

www.cifrosko.sk

Detský folklórny súbor ĎATELINKA bol založený v októbri 2007. Pôsobí pri ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou. Najprv tento kolektív pracoval ako tanečno-spevácky krúžok s 38 členmi. V súčasnosti v ňom účinkuje vyše 60 členov. O jeho umelecký rast sa starajú Mgr. Juliana Mikitová, Mgr. Jana Budaiová a Mgr. Peter Myšík. DFS Ďatelinka vystupuje na rôznych podujatiach organizovaných školou, na kultúrno-spoločenských podujatiach v meste i na okresných súťažiach v speve a tanci. V roku 2017 súbor oslávil 10. výročie svojho vzniku, kde sa krstilo CD s názvom: „EJ IDÚ MI ŠPIVANOČKY“, ktoré naspievali členovia tohto súboru. Vedúcou súboru je Mgr. Juliana Mikitová

Detský folklórny súbor Lipovček je prípravkou pre FS Lipovec. Obe súbory sídlia vo Vranove nad Topľou – mestskej časti Čemerné. Umeleckými a organizačnými vedúcimi sú manželia Anička a Miro Jenčovci, ktorí sú zároveň choreografmi. Členovia DFS Lipovček sú rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria deti vo veku od 4 do 8 rokov. V druhej skupine sú deti vo veku od 9 do 14 rokov. Repertoár súboru tvoria prevažne detské hry, ktoré boli v minulosti súčasťou každodenného života. Postupne sa učia aj tance, v ktorých sa využívajú jednoduchšie tanečné motívy z oblasti Zemplína a Šariša.

Detský folklórny súbor OBLIČOK bol založený v roku 2005. Jeho zriaďovateľom je Základná škola Hanušovce nad Topľou. V súbore účinkujú deti vo veku od 6 do 14 rokov. Vo svojom repertoári spracovávajú tance a piesne z Hanušoviec a okolia. Na okresnej súťažnej prehliadke v apríli 2009 získali Diplom za úspešné účinkovanie. Vedúcou súboru je Zuzana Andrejová.

 

Detský folklórny súbor vznikol v roku 2014 pri obecnom úrade v Ďapalovciach. Kolektív súboru tvorí cca 40 členov vo veku od 8 do 18 rokov. Vo svojom repertoári má tance zo Zemplína a Šariša. Súbor sa okrem domácich vystúpení na rôznych kultúrno-spoločenských akciách zúčastnil aj zahraničných zájazdov v Bulharsku a Macedónsku. Vedúcim súboru a choreografom je Ing. Martin Ťasko.

Detský folklórny súbor ONDAVKA pracuje pri Obecnom úrade Hencovce. Bol založený v roku 2006. Má 45 členov vo veku od 5 do 14 rokov, ktorí sú podľa veku rozdelení do troch vekových skupín. Na okresnej súťažnej prehliadke v apríli 2009 získali Diplom za úspešné účinkovanie. Vedúcim súboru je Viktor Ťasko.

Detský folklórny súbor pri Základnej škole v Sedliskách bol založený v septembri 1991. O jeho umelecký rast sa starajú PaedDr. Adriana Haramanová, riaditeľka školy, Mgr. Miroslava Némethová, Mgr. Katarína Sabolová a Mgr. Milena Karabinčíková. V repertoári kolektívu sú predovšetkým ľudové hry, riekanky, piesne, zvykoslovie i jednoduché tance zo Zemplína, ale oboznamujeme sa aj s folklórom iných regiónov Slovenska. Súbor vystupuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, prehliadkach a súťažiach v rámci okresu a kraja.

Detský folklórny súbor ROVINKA pôsobí pri Obecnom úrade v Dlhom Klčove. Tento kolektív bol založený v roku 2002. Pravidelne účinkuje na kultúrno-spoločenských podujatiach v obci a zúčastňuje sa i na súťažiach a prehliadkach v rámci okresu a kraja. Je základňou pre mládežnícky folklórny súbor ROVINA a folklórnu skupinu rovnomenného názvu.

Detský rómsky súbor CIKNI JAGORI pôsobí pri Občianskom združení Európa vo Vranove nad Topľou – Čemerné. Bol založený v roku 2004. Vo svojej činnosti sa zameriava na spracovávanie rómskeho folklóru. Vedúci súbor je Bc. Alfonz Kaliaš.

Detský rómsky súbor ĽOĽI RUŽA pôsobí pri ZŠ v Hanušovciach nad Topľou. Bol založený v roku 2004. Vo svojej činnosti sa zameriava na spracovávanie rómskeho folklóru. Vedúcou súboru je Eva Gumanová.

Detský rómsky súbor ROMANI ČERCHEŇ pôsobí pri Základnej škole v Čičave. Bol založený v roku 2009. Účinkujú v ňom deti rómskeho pôvodu. Vedúcou súboru je Ružena Jarková.

folklórne skupiny

ZOZNAM

Skupina bola založená v roku 1978, v súčasnosti pôsobí pri MO Matice slovenskej v Banskom. Účinkuje v nej 24 členov prevažne spevákov a speváčok. Skupina sa pravidelne zúčastňuje na súťažiach, festivaloch a slávnostiach nielen v našom regióne, ale aj mimo neho. Môžu sa pochváliť vystúpeniami na Ukrajine, v Poľsku i Maďarsku. Vo svojom širokom repertoári, ktorého materiál čerpajú zo svojho regiónu majú spracované programové bloky – Od Viľiji do Troch kraľoch, Priadky, Krstiny, Regrúti a Večer na valaľe, súbory piesní – krstinových, svadobných, pijackých, ľúbostných, chrámových a kolied. Najväčšou pýchou tejto skupiny je pásmo Gubaše a chrámové spevy, s ktorými už dvakrát vyhrali súťaž o Krištáľovú ozvenu vo viachlasnom chrámovom speve v Telgárte. S pásmom Gubaše sa v roku 2013 predstavili vo vianočnom špeciáli hitparády Kapura v RTVS. V roku 2015 k ich prvému CD nosiču pribudlo nové s názvom Ej, zahraj mi hudačku. Skupina pracuje pod vedením Kataríny Mitrišinovej.

Folklórna skupina Bukovina pochádza zo Sečovskej Polianky a dostala názov podľa časti lesa, ktorý miestni ľudovo volajú Bukovina. Skupina vznikla v roku 1988 pod vedením Jána Karola ako mužská spevácka skupina. V roku 1995 sa k nim pripojili aj ženy. Pod vedením choreografa Andreja Pačutu pribudli do repertoáru Bukoviny okrem spevu aj tance, čím dostáva dnešnú podobu folklórnej skupiny. Skupina je známa aj v zahraničí. Predstavila sa v Poľsku, Maďarsku, Srbsku, na Ukrajine, Francúzsku a Holandsku. Do svojho repertoáru vyberá piesne a tance z obce a okolia. V repertoári Bukoviny nájdete pásma „Zakladanie mája“, „Dožinky“, „Vianočné koledy“, „Prípravu štedrovečerného stola“, „Jasličkári“, „Vareňe lekváru“, „Čepene nevesty“, a taktiež tance mužský „Verbung“, ženskú „Karičku“,spoločný čardáš, dievčenskú karičku a fľaškový tanec. Počas svojho pôsobenia vydala dve magnetofónové kazety. Skupina patrila medzi FSk v nahrávke videokazety slovenskej televízie – Zemplínske piesne a tance. V roku 2001 skupina predstavila prvé CD pod názvom „Kedz v Poľance hraju“. V roku 2018 pribudlo aj druhé CD s názvom „Ňepujdzem ja do Poľanki služic“ pri príležitosti 30. výročia vzniku folklórnej skupiny. K významným osobnostiam tejto skupiny patrí známy spevák Jozef Urban a už nebohý tanečník a hudobník Jozef Vasiľ. Medzi najväčšie úspechy skupiny patrí sedemnásobné víťazstvo na okresnej súťaži hudobného folklóru dospelých Roztoky v Banskom a predstavenie sa v Zlatej cimbalparáde rádia Regina Vedúcou mládežníckej tanečnej zložky je Mgr. Daniela Víťazková. Hudobnú zložku zastupuje Mgr. Jaroslav Balog.
Predsedníčkou občianskeho združenia a vedúcou FS BUKOVINA je Mária Hatalová.

Folklórna skupina ČAKLOV vznikla v roku 1987. Najprv to bola mužská spevácka skupina. O rok neskôr sa zúčastnila okresnej súťaže folklórnych speváckych skupín, kde zvíťazila a postúpila na krajskú súťaž do Bardejova. V roku 1990 sa mužská spevácka skupina rozrástla o ženskú skupinu. Vo svojej činnosti sa už zmiešaná skupina začala zameriavať na uchovávanie a scénické spracovávanie ľudových piesní, tancov a najmä zvykov z obce a okolia. Pravidelne sa úspešne zúčastňuje okresných a krajských súťaží a prehliadok. V roku 1994 s programovým blokom Večar viľijovi získala na Celoštátnej súťažnej prehliadke Nositelia tradícií hlavnú cenu. V tom istom roku i o rok neskôr sa s programovým blokom Krstiny predstavila divákom na FF vo Východnej. Skupina sa zúčastnila Medzinárodného folklórneho festivalu v Rumunsku a v Poľsku. Na svojom konte má dva CD nosiče s piesňami zo svojho repertoáru (2002, 2013). V súčasnosti môže divákom ponúknuť päť monotematických programových blokov: Čepčenie mladuchy, Večar viľijovi, Krstiny, Priadky, Dožinky, Čepeňe nevesti, Vidzvihovaňe mladich a Kudzeľna chiža. Skupinu vedú Božena Dravecká a Ing. Jaroslav Porubӓn

Folklórna skupina Hencovčan spevácka skupina pôsobiaca pri obecnom úrade v Hencovciach s bohatým repertoárom piesní z Horného Zemlína, Šariša a iných oblastí Slovenska. Vznikla v roku 2014 a má 14 členov. Jej vznik podnietila chuť Hencovčanov zachovávať naše tradície a posúvať ich ďalej.Vedúcim skupiny je Slavko Bubnár.

Táto mužská spevácka skupina vznikla v roku 1976 v Nižnom Hrušove. Jej hlavné zameranie je vyhľadávanie, uchovávanie, udržiavanie a propagovanie ľudových piesní, zvykov a tradícií. Námety čerpá z oblasti Zemplína, hlavne z obce Nižný Hrušov ale aj okolia. Skupina má za sebou množstvo vystúpení. Počas svojho pôsobenia sa stala 7 násobným laureátom na speváckej súťaže Roztoky v Banskom, v roku 2011 zvíťazili v súťaži Srdce ako dar v Michalovciach. V roku 2015 skupina vydala prvé CD. Vedúcim skupiny je Martin Marčák.

Ženská spevácka skupina pôsobí pri OcÚ v Juskovej Voli. Bola založená v apríli 2006. Účinkuje v nej 11 speváčok, ktoré si svoj voľný čas vypĺňajú oživovaním a uchovávaním miestnych ľudových tradícií. Vystupujú pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci a v okrese. Pravidelne za zúčastňujú okresnej súťažnej prehliadky speváckych skupín a sólistov spevákov Roztoky v Banskom. Hudobný sprievod zabezpečuje harmonikár Martin Novák. Vedúcou skupiny je Lucia Ruščinová.

Folklórna skupina Kňahinka bola založená v roku 1998 v obci Čičava ako samostatný právny subjekt. Názov skupiny pochádza zo slova „kňažná“ alebo z ľudového názvu miestnej studničky. Skupina má spevácku, hudobnú a tanečnú zložku. Prezentuje zvyky a tradície z oblasti Zemplína formou spevu, tanca a hovoreného slova v jednotlivých programových blokoch. FSk Kňahinka má ako jedna z mála folklórnych skupín vlastnú ľudovú hudbu. Skupina mala možnosť prezentovať folklór Zemplína aj v susednom Poľsku a Ukrajine, no hosťovala aj v Srbsku či v Nemecku. Spevácka zložka skupiny sa úspešne prezentuje aj na okresných súťažiach. Vedúcim skupiny je Michal Kertis.

www.knahinka.sk

Skupinu tvorí 10 žien, vekové rozpätie od 38 do 62 rokov. Sformovala sa v roku 2012 v Zámutove, pôsobí ako občianske združenie. Názov Komanička prevzali z názvu ľudovej piesne Kvitne drobná komanička. Skupina čerpá námety z bohatej tradície Zámutova. S doposiaľ najúspešnejším spracovaným blokom – Vitie vienkov sa predstavili na okresnej súťaži Nositelia tradícií, kde od poroty získali špeciálne ocenenie za interpretáciu zemplínskych svadobných piesní. Pravidelne sa zúčastňujú aj speváckej súťaže Roztoky v Banskom, v repertoári majú aj koledy a rôzne iné piesne pochádzajúce z obce a blízkeho okolia. Skupina má od začiatku vzniku aj vlastnú kroniku. Vedúcou skupiny je Mgr. Mária Števanková.

Založená bola v roku 1996 v obci Žalobín. V súčasnosti pôsobí pri MO Matice slovenskej. Vo svojej činnosti sa venuje uchovávaniu a spracovávaniu tradičnej ľudovej kultúry z obce a okolia. Divákom okrem zemplínskych piesní môže ponúknuť pásma: Večar na valale /Studzinočka/, Dožinky, Fasuľa, Ameriku som zrajtoval, Odbirka /Absentírka/. Tlieskali jej diváci na rôznych podujatiach v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, napríklad v Poľskom Sanoku, či na charitatívnom mieste v poľských Mičkowciach. Nemožno nespomenúť aj vystúpenie Konopianky pre zahraničných Slovákov žijúcich vo Vojvodine či v Bratislave na prezentácii okresu v rámci Únie žien. Charitatívny Vianočný koncert na zámku v Rusovciach, propagácia cestovného ruchu v Košiciach, Dni Matice slovenskej v Prešove a iné podujatia. Veľký ohlas medzi občanmi má obnovenie tradície pochovávanie basy na konci fašiangov. Vedúcim skupiny je Milan Stanovčák.

Skupina nadväzuje po dlhšej odmlke na dlhoročnú folklórnu tradíciu v obci Komárany, kde sa kedysi každoročne konali Folklórne slávnosti pod Lipovou. Pôsobí pri OcÚ Komárany a svoje začiatky datuje od novembra 2013. Lipová je názov chotárnej časti lesa, ktorá sa nachádza nad obcou a od nej je odvodený názov ženskej speváckej skupiny. 9 speváčok pri speve doprevádzajú dve heligónky a husle. O tom, že nadšenie z folklóru bolo u zakladateľov skupiny veľké svedčí aj fakt, že za mesiac si svojpomocne ušili nové kroje a začali verejne účinkovať na rôznych akciách v obci aj mimo nej. Okrem výstúpení na rôznych okresných festivaloch sa skupina pravidelne zúčastňuje, okresnej súťaže Roztoky v Banskom a prehliadky Špivanočky mojo v Nižnom Hrabovci. Vedúcim skupiny je Bartolomej Ragančík.

 

Skupina pochádza zo Sačurova, sformovala sa v roku 1992 a jej zriaďovateľom je OcÚ Sačurov. Pravidelne sa zúčastňuje okresnej speváckej súťaže Roztoky v Banskom, predstavila sa aj na Zemplínskom majálese v Košiciach, v Michalovciach, Martine a vystúpila aj na doskách vo Východnej. Vystupovali aj v zahraničí – v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine. Repertoár skupiny tvoria piesne a zvyky z obce a blízkeho okolia, medzi spracované zvykoslovné obrázky patria: Priadky, Pranie na jarku, Vinky, Večar viľijový a svadobné piesne. Vedúcou skupiny je Katarína Kuliková, známa aj ako ľudová rozprávačka

FSk Ondavanka je zmiešaná spevácka skupina, avšak prevažne ženská, pochádzajúca z Kladzian, ktorá bola založená v roku 2000 pri MO Matice slovenskej v Kladzanoch. Repertoár skupiny je veľmi bohatý, má vyše 150 ľudových piesni a divadelno-spevácke pásma Pridani a Kriscini. Mapuje zvyky a piesne zo svojej obce a stredného Zemplína. V roku 2003 sa s blokom Kriscini po prvýkrát zúčastnila okresnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín, skupina sa predstavila aj v zahraničí, v Srbsku. V roku 2009 vydala prvý CD nosič. Výraznou osobnosťou je sólistka a vedúca skupiny Mária Klimová.

Táto ženská spevácka skupina bola založená v roku 2006 v Poši a má 12 speváčok. Účinkuje pri rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci. Speváčky pri speve sprevádza harmonikár Pavol Kaľuha. V roku 2011 sa predstavili s pásmom Vinki na okresnej súťažnej prehliadke folklórnych skupín Nositelia tradícií, v roku 2015 získali titul laureát na súťažných prehliadkach Špivanočki mojo v Nižnom Hrabovci a Srdce ako dar v Michalovciach. Vedúcou skupiny je Mgr. Anna Fetkovičová.

Táto spevácka skupina vznikla v roku 2007 pri JDS v Nižnom Hrabovci a má 12 členov. Názov skupiny je odvodený od miestneho potoka Hrabovec, ktorý z oboch strán priberá menšie potôčiky. Skupina pracuje pod vedením p. Marty Jakubovej a vo svojom repertoári sa snaží spievať piesne prastarých materí, ktoré získava zo spomienok a zápiskov najstarších obyvateľov obce. So svojím programom vystupujú na rôznych folklórnych slávnostiach v okrese, zúčastňujú sa aj okresných súťaží a prehliadok. Pravidelne si ich ako hostí pozývajú aj iné organizácie dôchodcov z okolitých obcí na svoje výročné schôdze.

 

Skupina vznikla zo ženskej speváckej skupiny, ktorá sa datuje od roku 1990. V roku 2003 sa k ženám pridali aj muži a skupina sa vyprofilovala do dnešnej zmiešanej mužsko-ženskej podoby. Jej zriaďovateľom je OcÚ Dlhé Klčovo. Predstavuje sa na okresných a krajských súťažiach a prehliadkach speváckych skupín, sólistov spevákov. Okrem slovenských javísk obohatila krásou nášho folklóru aj zahraničie, vystúpeniami v Poľsku a na Ukrajine. Vo svojom repertoári má ľudové piesne z nášho regiónu i pásma zvykosloví. Vydali 3 CD: A na Dluhim oheň hori švici še, Na bilej posceli, Čudna to novina. Členovia sú nositeľmi ľudových tradícií a zameriavajú sa hlavne na piesne a tradície z obce. spracované má aj pásma: U kudzeľnej chyži, Tak dakedy bulo na švijatky, Krisciny a najnovším pásmom je Varenie lekváru alebo glupe babske vidumovaňe, jak ňe zo šickich šľivok zrobic šľivovicu. Vedúcou skupiny je Mária Majerníková.

Ružička je osemčlenná ženská spevácka skupina založená v roku 2001. Patrí pod MO JDS Vranov n.T. Zúčastňuje sa rôznych akcií, jubileí v rámci JDS, ale aj regionálnych folklórnych speváckych prehliadok a súťaží. Repertoár skupiny je pestrý, zložený z ľudových, národnostných, príležitostných i rusínskych piesní. Pri príležitosti 10. výročia založenia skupiny bolo vydané CD s názvom Krásny čas. Ružička získala čestné uznanie primátora mesta Vranov n.T. za napĺňanie voľnočasových aktivít seniorov mesta kultúrnou činnosťou. Vedúcou skupiny je Petronela Lukičová.

Skrabčanka patrí medzi ženské spevácke skupiny, založená bola v roku 2003 pri OcÚ Skrabské, no v súčasnosti patrí pod MO Matice slovenskej v Skrabskom. Má 10 speváčok a hudobníka. Prezentujú sa spevom prevažne autentických šarišských ľudových piesní zo svojej a okolitých obcí – Skrabské, Vyšný Žipov, Petrovce, zozbierané priamo od najstarších obyvateľov týchto obcí. Navštívili aj Poľsko a Maďarsko. Vedúcou skupiny je Anna Čorejová.

Mužská spevácka skupina vznikla z iniciatívy mladých chlapov a „pristašov“ v obci Sedliská v roku 2010. V súčasnosti má piatich členov. Hlavným charakterom skupiny je chuť spievať si piesne pre rozveselenie a pobavenie mladých i starých pri rôznych kultúrno-spoločenských aktivitách a podujatiach. Úlohou je obnova folklórnej tradície hudobného a speváckeho materiálu v obci pod hradom Čičva. Skupina sa inšpiruje piesňami z okolia Vranova nad Topľou. Vedúcim skupiny je Mgr. Matej Sabol.

Mužsko-ženská spevácka skupina Vederko z Čierneho nad Topľou bola založená v roku 2008. Jej zriaďovateľom je Obecný úrad. Členovia tejto skupiny si dali za cieľ oživovať a na verejných vystúpeniach interpretovať už zabudnuté ľudové piesne z obce a okolia. Zúčastňujú sa kultúrnych podujatí, ktoré sú organizované v obci, ale aj regionálnych súťaží a prehliadok. Zo zahraničných festivalov sa predstavili v Poľsku. Vedúcou skupiny je Mária Hurná.

Skupina pôsobí pri OcÚ Vechec, bola založená v roku 2004. Už v roku 2005 zaznamenala svoj prvý úspech, naspievanie niekoľkých piesní na CD A u Vechcu hraju i špivaju s hudobným sprievodom rómskej muziky Maľarovci. Vystupujú na domácich podujatiach a slávnostiach, avšak popýšiť sa môžu vystúpením na 16. ročníku folklórnych slávností Pod Kráľovou Hoľou. Vystupovali aj v Rozhlase a televízii Slovenska v relácii Kapura. V roku 2016 skupinu obohatili „Vechcovskí chlopi“, s ktorými je ženám veselšie. Vedúcou skupiny je Darina Katinová.

Známe hudobné teleso v našom okrese Vranov nad Topľou je kolektív, ktorého členstvo tvoria zanietenci – hráči na heligónkach. V novembri 2009 sa na podnet PhDr. Bartolomeja Baka v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove n. T. zišlo 6 hráčov na heligónky, aby sa navzájom lepšie spoznali, nakoľko každý z nich hral buď len pre svoje vlastné potešenie alebo dvaja z nich (Janko Hurný a Dušan Boroš) hrali už s folklórnymi skupinami vo Vechci a v Kladzanoch. Dohodli sa, že na heligónkach s rovnakým ladením začnú hrať a stretávať sa. Dali si názov Vranovskí heligonkári, hoci väčšina z nich nepochádza priamo z Vranova. Ideou skupiny je, aby sa heligónka ako hudobný nástroj spropagovala medzi ľuďmi, získala si popularitu a aby prinášala radosť hráčom i poslucháčom. Členmi skupina sú: Bartolomej Bak, Dušan Boroš, Ján Hurný, Vladimír Kováč, Juraj Kuruc.

Folklórna skupina Zamutovčan vznikla v roku 1965 pri OcÚ v Zámutove na podnet redaktora Československého rozhlasu PhDr. Ondreja Dema, CSc., ktorý prišiel do Zámutova za účelom výskumu pre pripravovanú rozhlasovú reláciu. Bol očarený spevmi zámutovských chlapov a žien i virtuóznou hrou muzikantov a najmä primášov Jozefa Feriho-Juska a Jozefa Kroku–Češľaka. Medzi prvými tancami, ktoré sa začali v skupine tancovať, boli čardáš, treśčak, čapaš, či krucena, ale aj kurikrik s valcerom, mládenci tancovali fľaškový tanec. Mužský tanec verbunk sa tancoval na regrútskej odobierke. Dievčatá tancovali chorovody a do kolesa v karičke. Mužské tance do kolesa majú názov sarku raz a bašistovska. Laškovi tanec s lyžicami je typický pre Zámutov, začal ho tancovať Andrej Beňko. Skupina získala množstvo uznaní a cien na súťažiach, prehliadkach a festivaloch vo Východnej, Detve, Liptovských Sliačoch, Raslaviciach, Strážnici, Bratislave, Nitre, v Českých Budějoviciach… Účinkovala vo folklórnych televíznych filmoch Ej, javor, javor, Zemplinska svadba a Ňeplačte vi mamička. Zúčastnila sa Medzinárodných prehliadok folklóru v Záhrebe, v Poľsku, na Ukrajine, v Holandsku, Bulharsku, Maďarsku, Francúzsku, Turecku, Taliansku a v Kanade. Nahrala aj 3 CD nosiče, sedemkrát postúpila na celoslovenskú súťaž Nositelia tradícií a v rokoch 2003, 2009 zvíťazila a získala ocenenie Laureát celoslovenskej prehliadky. Vedúcim skupiny je Štefan Višňovský a umeleckým vedúcim a choreografom je Marek Višňovský.

Folklórna skupina vznikla v roku 2018 a pochádza z Cabova. Tvorí ju 11 členov. Vo svojom repertoári ma prevažne zemplínske a šarišské ľudové piesne, ktoré prezentuje na obecných slávnostiach v okolitých obciach ale aj na okresnej súťaži Roztoky, kde bola v roku 2016 zaradená do strieborného pásma. V roku 2017 sa umiestnila v bronzovom pásme. Vedúcou skupiny je Viera Hudáková.

Skupina vznikla v roku 2011 za podpory folkloristu pána Andreja Velčka, ktorý je zakladateľom FS Oblík. Zúčastňujú sa kultúrnych podujatí, ktoré sú organizované v obci, ale aj regionálnych súťaží a prehliadok. Vydali svoj vlastný CD nosič s názvom Okolo Pitrovec.
Vedúcou skupiny je Kvetoslava Velčková.

Kolektív speváckej skupiny Porubjanka tvorí 9 členov. Skupina sa od svojho vzniku pravidelne zúčastňuje okresnej súťaže Roztoky v obci Banské a Srdce ako dar v Michalovciach. Vystupuje na rôznych kultúrno-spoločenských akciách vo svojej obci. Vedúcou skupiny je Anna Chomová.

Ženská spevácka skupina Tovarňanka vznikla v roku 2012 a v súčasnosti má 8 členiek. Skupina za zameriava na lokálne tradície a piesne zo svojej obce, regiónu Zemplín a Šariš, no v ich repertoári nájdete aj rusínske, slovenské čí populárne piesne. Pravidelne sa zúčastňujú prehliadky seniorských speváckych skupín a kultúrnych podujatí v okrese aj mimo neho.
Vedúcou skupiny je Magdaléna Dudová.

Verbina je osemčlenná spevácka skupina založená v roku 2015. Repertoár skupiny tvoria piesne z Horného Zemplína a Dolného Šariša. Väčšinou sa zúčastňujú na vystúpeniach konaných na miestnej úrovni – akcie JDS, prehliadka speváckych skupín seniorov, Hornozemplínske folklórne slávnosti a Roztoky kde sa v roku 2016 v kategórii spevácke skupiny umiestnili v striebornom pásme. Vedúcou skupiny je Helena Kollárová. Umeleckým vedúcim skupiny je Mgr. Matej Sabol.

Ženská spevácka skupina vznikla v roku 2016. Účinkuje v nej 12 speváčok za hudobného sprievodu bratov Medvecových. Za svojho krátkeho účinkovania sa prezentovala na mnohých kultúrno-spoločenských akciách v obci. Folklórna skupina sa snaží nielen o zachovanie a prezentáciu tradícií, ale aj o prebudenie povedomia o kultúrnom bohatstve našich predkov. Jej členky majú jedno spoločné – lásku k ľudovým zvykom, tradíciám a k ľudovému spevu. Vedúcou skupinou je Anna Česláková.

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR