Zverejňovanie dokumentov

Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok je zverejňovaný v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, obchodného zákonníka a zákona č. 211/0000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Zmluvy 2019

Číslo zmluvy

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Účinná

1/2019

Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 41390784
prenájom klubovne10,-€/hod14.01.201915.01.201916.01.2019
oznámenie č. 5Ján Kočiš
Kaviareň ROKO
Vinice – E. Urxa 290
093 01  Vranov nad Topľou
 úprava výšky nájomného835,86,-€ /mes.16.01.201916.01.201917.01.2019

2/2019

Ondrej Buranský
1. mája 1945/55
031 01  Liptovský Mikuláš
IČO: 40004384
prenájom sály
20,-€/4 hod.
16.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
3/2019
 
Jozef Dřevo
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
prenájom klubovne
17,-€
23.01.2019
24.01.2019
25.01.2019
PZ 19/001
Príkazná zmluva
Lukáš Jacko
Dukovce 43
086 44 Kuková
hudobný doprovod – Talenty 2019300,-€07.02.201908.02.201909.02.2019
PZ 19/002Príkazná zmluvaPeter Jendruščák
Družstevná 495/12
094 13  Sačurov
ozvučenie – Talenty 201950,-€08.02.201908.02.201909.02.2019
PZ 19/003Príkazná zmluvaMgr. Ľubomír Varinský
Vojenská 1
040 01  Košice
odborné hodnotenie – Talenty 201970,-€08.02.201908.02.201909.02.2019
PZ 19/004Príkazná zmluvaBc. Martina Ťasková DiS.art.
Letná 2184
093 02  Hencovce
odborné hodnotenie – Talenty 201960,-€08.02.201908.02.201909.02.2019
PZ 19/005Príkazná zmluvaMária Pavolková
Sídlisko Okulka 17/30
093 01  Vranov nad Topľou
odborné hodnotenie – Talenty 201980,-€08.02.201908.02.201909.02.2019
4/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov1.day s.r.o.
Mlynárska 19
040 01  Košice
IČO: 44796633
prenájom priestorov17,-€11.02.201912.02.201913.02.2019
5/2019Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu číslo: 9/7/14/0018/15Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72  Bratislava
IČO: 00151866
cena, zmluvná pokuta
 
14.02.201918.02.201901.04.2019
PZ 19/006Príkazná zmluvaMgr. art. Vradimíra Savkaničová
Liesková 34
066 01  Humenné
porotkyňa – Výtvarný Vranov 201940,-€22.02.201925.02.201926.02.2019
PZ 19/007Príkazná zmluvaPhDr. Slavomír Čupil
Jarná 550
093 02  Vranov nad Topľou
porotca – Výtvarný Vranov 201930,-€22.02.201925.02.201926.02.2019
6/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov
Jozef Dřevo
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne17,-€26.02.201926.02.201927.02.2019
PZ 19/008Príkazná zmluvaMgr.art  Veronika Bažaliková
Sídlisko 1. mája 71/3
093 01  Vranov nad Topľou
vyhodnotenie prác z okresnej súťaže FOTOVRANOV25,-€27.02.201901.03.201902.03.2019
PZ 19/009Príkazná zmluvaMgr. art. Zuzana Križanská
Dukelská 62/69
087 01  Giraltovce
vyhodnotenie prác z okresnej súťaže FOTOVRANOV40,-€27.02.201901.03.201902.03.2019
PZ 19/010Peter Vajda
Moravská 89
040 01  Košice
lektorovanie aktivity Vranovské tanečné domy v rámci projektu       Z lásky k tradíciám250,-€28.02.201901.03.201902.03.2019
PZ 19/011
Bc. Martina Ťasková DiS.art.
Letná 2184
093 02  Hencovce
lektorovanie aktivity Vranovské tanečné domy v rámci projektu       Z lásky k tradíciám
50,-€
28.02.2019
01.03.2019
02.03.2019
7/2019
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4
816 23  Bratislava
IČO: 00585441
Úrazové poistenie zamestnanca
7,70€
04.03.2019
08.03.2019
09.03.2019
PZ 19 /012Mgr. Peter Šafranko
Prostějovská 4843,48
080 01  Prešov
lektorovanie besedy k výročiu SNP a deportácii Židov25,-€11.03.201914.03.201915.03.2019
PZ 19/013
Beáta Halandová
Sídlisko II 1216/42
093 01  Vranov nad Topľou
vyhodnotenie výtvarných prác súťaže Vesmír očami detí
40,-€
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
PZ 19/014
Mgr. Mária Dudová
Okulka 10/7
093 01  Vranov nad Topľou
vyhodnotenie výtvarných prác súťaže Vesmír očami 
40,-€
13.03.2019
14.03.2019
15.03.2019
PZ 19/015
Elena Kladná
Okulka 12/15
093 01  Vranov nad Topľou
porotca na okresnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín
50,-€
19.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
PZ 19/016
Elena Kuncová
Štefániková 1409/54
071 01  Michalovce
porotca na okresnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín
 
70,-€
19.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
8/2019
 Orange Slovesko
Metodova 8
821 08  Bratislava

IČO: 356 97 270

Účastnícky program  Go 20 eur
 
21.3.2019
22.3.2019
23.03.2019
9/2019
Orange  Slovensko
Metodova 8
821 08  Bratislava
IČO: 356 97 270
nákup MT Huawei P Smart
175,50€
21.3.2019
22.03.2019
23.03.2019
 

10/2019

 
 
Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne
17,-€
03.04.2019
03.04.2019
04.04.2019
11/2019Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt – Z lásky k tradíciám 4 000,-€21.03.201903.04.201904.04.2019
12/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt – 50. Hornozemplínske folklórne slávnosti
5 000,-€
21.03.2019
03.04.2019
04.04.2019
13/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt – Etno Fest Lysá Horá 2019
5 000,-€
21.03.2019
03.04.2019
04.04.2019
14/2019
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01  Prešov
IČO: 37870475
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa poistných služieb
 
05.04.2019
08.04.2019
09.04.2019
15/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt – Šaffova Ostroha 2019 – krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
1 900,-€
25.03.2019
08.04.2019
09.04.2019
16/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Projekt Mládež spieva 2019 – krajská postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov
2500,-€
25.03.2019
08.04.2019
09.04.2019
17/2019
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Zámutovská struna 2019 – krajská súťaž hudobného folklóru dospelých
3 000,-€
25.03.2019
08.04.2019
09.04.2019
CN 19/001Zmluva o cestovných náhradáchMarián Lojan
Daľkovská 501/45
069 01 Snina
cestovné náhrady –
Šaffova ostroha 2019
7,70 €31.3.20194.5.20195.4.2019
CN 19/002Zmluva o cestovných  náhradáchAlena Lojanová
Daľkovská 501/45
069 01 Snina
cestovné náhrady –
Šaffova ostroha 2019
7,21 €31.3.20194.5.20195.4.2019
CN 19/003Zmluva o cestovných náhradáchŠimon Čop
Ševčenkova 2223/16
069 01 Snina
cestovné náhrady –
Šaffova ostroha 2019
7,25 €31.3.20194.5.20195.4.2019
PZ 19/017Príkazná zmluvaJuraj Kuruc
Sídlisko 1.mája 72/1
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a výroba
pletených korbáčov
50,-€11.4.201915.4.201916.4.2019
PZ 19/018Príkazná zmluvaAnna Guziová
Banské 301
094 12 Banské
lektorovanie besedy na tému Veľkonočných tradícií50,-€11.4.201915.4.201916.4.2019
PZ 19/019Príkazná zmluvaIng.Eva Čintalová
1.máj G/67
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a výroba kraslíc50,-€11.4.201915.4.201916.4.2019
18/2019
O2 Slovakia, s.r.o.,
Einsteinova 24
 851 01  Bratislava
IČO: 35848863
SIM karta
 
17.04.2019
17.04.2019
18.04.2019
       19/2019
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Kladzany 100
094 21 Kladzany
IČO: 42344662
Úprava práv a povinností pri
pri príprave a realizácii podujatia Etno Fest Lysá Hora 2019
 
17.4.2019
17.4.2019
18.4.2019
PZ 19/020Príkazná zmluvaPeter Jendruščák
Družstevná 495/12
094 13 Sačurov
ozvučenie- Zemplínska ostrá kosa  Nižný Hrušov50,-€17.5.201922.5.201923.5.2019
PZ 19/021 Príkazná zmluvaAlexander Orlík
Mlynská 1483/93
093 01 Vranov nad Topľou
výroba ceny Petra Homolku na Šaffovu ostrohu 201930,-€17.5.201922.5.201923.5.2019
19A/2019Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci
Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva
Kladzany 100
094 21 Kladzany
IČO: 42344662
Úprava práv a povinností pri
pri príprave a realizácii podujatia Etno Fest Lysá Hora 2019
 20.5.201923.5.201924.5.2019
PZ 19/022Príkazná zmluvaAlexandra Jurčová
Banské 329
093 12 Banské
inšpicia na súťaži
Šaffová ostroha 2019
80,-€23.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/023Príkazná zmluvaGabriel Paľko
Komárany 170
093 01 Komárany
inšpicia na súťaži
Šaffová ostroha
60,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/024Príkazná zmluvaSimona Zengevaldová
Veterná 994/2
093 03 Vranov nad Topľou
inšpicia na súťaži
Šaffová ostroha
60,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/025Príkazná zmluvaPatrik Konfart
Humenská 24
040 01 Košice
 hudobný sprievod na Šaffovej ostrohe  2019400,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/026Príkazná zmluvaMária Dzurčaninová
Šmeralova 9
080 01 Prešov
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
šperkárstvo
30,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/027Príkazná zmluvaDagmar Godot
Mládežnícka 2165/11
093 02 Hencovce
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
háčkované úžitkové predmety
20,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/028Príkazná zmluvaGabriela Musková
Soľ 247
094 35 Soľ
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
výroba textílií a hračiek
20,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/029Príkazná zmluvaJana Suchá
Škukltétyho 1895/22
075 01 Trebišov
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
drôtovanie
20,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/030Príkazná zmluvaAlexander Bogdan
Kamenica nad Cirochou 306/31
067 83 Kamenica nad Cirochou
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
drevené a pletené úžitkové predmety
30,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/031Príkazna zmluvaKatarína Kaščáková
Hviezdoslavova 155/17
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
paličkovanie
20,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/032Príkazná zmluvaMária Dudaščíková
Skrabské 165
094 33 Skrabské
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
tkané koberce na krosnách
20,-€24.5.201928.5.201929.5.2019
PZ 19/033Príkazná zmluvaMgr.Anna Gdovinová
Kladzany 162
094 21 Kladzany
moderovanie  Etno Festu- Lysá Hora 2019100,-€31.5.20193.6.20194.6.2019
PZ 19/034Príkazná zmluvaAlexander Orlík
Mlynská 1483
093 01 Vranov nad Topľou

prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
sklomaliarstvo

20,-€31.5.20193.6.20194.6.2019
PZ 19/035Príkazná zmluvaIng.Gabriel Turčík
Sídlisko Okulka 14/26
093 01 Vranov nad Topľou
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
kožiarstvo
20,-€31.5.20193.6.20194.6.2019
PZ 19/036Príkazná zmluvaJán Ihnát
Hatalov 114
072 16 Hatalov
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
biče, pastierske kapsy
40,-€31.5.20193.6.20194.6.2019
PZ 19/037Príkazná zmluvaPavol Tomko
Malý Ruskov 15
075 01 Malý Ruskov
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
výroba fujár
40,-€31.5.20193.6.20194.6.2019
PZ 19/038Príkazná zmluvaĽudmila Bujdošová
Jegorovova námestie 1
040 22 Košice
prezentácia a lektorovanie ľudových  remesiel-
vitráže a maľovanie na sklo
30,-€31.5.20193.6.20194.6.2019
PZ 19/039Príkazná zmluvaMária Križalkovičová
Juh 1053/8
093 01 Vranov nad Topľou
porotca na okresnej súťaži

Detský výtvarný Vranov

 

20,-€5.6.201910.6.201911.6.2019
PZ 19/040Príkazná zmluvaMária Dudová
Okulka 10/7
093 01 Vranov nad Topľou
porotca na okresnej súťaži-

Detský výtvarný Vranov

30,-€5.6.201910.6.201911.6.2019
PZ 19/041Príkazná zmluvaMgr.Matúš Boroš
Soľ 399
094 35 Soľ
ozvučovanie -Roztoky150,-€5.6.201910.6.201911.6.2019
PZ 19/042Príkazná zmluvaPeaDr.Anna Derevjaniková PhD.
Sibírska 26
080 01 Prešov
porotca na okresnej súťaži-

Roztoky

80,-€5.6.201910.6.201911.6.2019
PZ 19/043Príkazná zmluvaMgr.Milan Rendoš
Gudernova 10
040 11 Košice
porotca na okresnej súťaži-

Roztoky

80,-€7.6.201910.6.201911.6.2019
PZ 19/044Príkazná zmluvaAndrea Rendošová
Gudernova 10
040 11 Košice
porotca na okresnej súťaži-

Roztoky

70,-€7.6.201910.6.201911.6.2019
PZ 19/045Príkazná zmluvaEva Bérešová
Čemernianska 199
093 01 Vranov nad Topľou
upratovacie práce HZOS120,-€7.6.201913.6.201914.6.2019
21/2019Zmluva o poskytnutí služiebCUBS plus,s.r.o.
Masarykova č.21
040 01 Košice
určenie zodpovednej osoby
podľa zákona č.2016/679 (GDPR)
19,-€ bez DPH/ mesiac28.6.201928.6.201929.6.2019
PZ 19/046Príkazná zmluvaIng.Mihalčin
Komárany 127
093 01 Vranov nad Topľou
lektorovanie podujatia Facebookove tandemy v rámci projektu Medzigeneračné tandemy 250,-€20.6.201928.6.201929.6.2019
PZ 19/047Príkazná zmluvaOndrej Česlák
Nižný Kručov 111
093 01 Vranov nad Topľou
záhradnícke úpravy
v okolí objektu HZOS
200,-€28.6.20193.7.20194.7.2019
PZ 19/048Príkazná zmluvaEva Bérešová
Čemernianska 199
093 03 Vranov nad Topľou
upratovacie práce HZOS80,-€28.6.20193.7.20194.7.2019
PZ 19/049Príkazná zmluvaMilka Kerekešová
Michalok 95
094 23 Merník
upratovacie práce HZOS60,-€12.7.201918.7.201919.7.2019
20/2019Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MkSr MK- 2878/2019/2.4Ministerstvo kultúry Slovenskej  republiky
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava
Projekt Medzigeneračné tandemy
2
1000,-€25.7.201931.7.20191.8.2019
PZ 19/050Príkazná zmluvaPeter Jendruščák
Družstevná 495/12
094 13 Sačurov
ozvučenie na slávnostiach v Hencovciach50,-€26.7.201931.7.20191.8.2019
PZ 19/051Príkazná zmluvaMgr. Matúš Boroš
Soľ 399
094 35 Soľ
ozvučenie v Sedliskách na Slávnostiach remesiel a medu200,-€9.8.201915.8.201916.8.2019
22/2019Zmluva o reklame a propagačnej činnostiBETPRES, s.r.o.
Boženy Nemcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
propagácia, reklama formou video-prezentácie na veľkoplošnej obrazovke

5000,-€

27.08.201902.09.201903.09.2019
23/2019Dohoda o reklameUNIMONT – VMS, s.r.o.
M.R. Štefánika 2630/214
093 01 Vranov nad Topľou
Dohoda o reklame

300,-€

28.08.201902.09.201903.09.2019
23A/2019Zmluva o spolupráci NUNEZ NFE, s.r.o.
Lamačská cesta 97
841 03 Bratislava
výroba audiovizuálneho záznamu 27.08.2019

02.09.2019

03.09.2019

PZ 19/052Príkazná zmluvaMartin Horváth
Sofijská 15
040 22 Košice
Účinkovanie v programe „Figľoviny“ na 50. HZFS

65,-€

27.08.2019

02.09.2019

03.09.2019

PZ 19/053Príkazná zmluvaVeronika Malatincová
Podkriváň 203
985 51 Detva
Výstava a spevácke vystúpenie na 50. HZFS100,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
24/2019Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovJMK TREND, spol. s.r.o.
Študentská 1442
069 01 Snina
Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.2

162,-€

29.08.2019

02.09.2019

03.09.2019
PZ 19/054Príkazná zmluvaAlexandra Ťasková
Čaklov 301
094 35 Čaklov
Účinkovanie v programe „Figľoviny“ na 50. HZFS

50,-€

30.08.2019

02.09.201903.09.2019
PZ 19/055Príkazná zmluvaHelena Matiová
Banské 99
094 12 Banské
Účinkovanie FS Bančan v programe „Figľoviny“ na 50. HZFS

150,-€

30.08.2019

02.09.201903.09.2019
PZ 19/056Príkazná zmluvaMgr. Jarmila Kolesárová
Lúčna 825/16
093 01 Vranov nad Topľou
Účinkovanie v programe „A idze še do školi“ na 50. HZFS

100,-€

30.08.2019

02.09.201903.09.2019
PZ 19/057Príkazná zmluvaIng. Radoslav Gajdoš, Dis. art.
Bieloruská 175/5
071 01 Michalovce
Zabezpečenie a vypracovanie nahrávky (znelky) na 50. HZFS540,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/058Príkazná zmluvaJán Jony
Budkovce 40
072 15 Budkovce
Hudobný doprovod na 50. HZFS350,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/059Príkazná zmluvaViktor Ťasko
Letná 2184
093 02 Hencovce
Účinkovanie v galaprograme 50. HZFS200,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/060Príkazná zmluvaMgr. Tatiana Urbanová
SNP 124
962 01 Zvolenská Slatina
Účinkovanie v programe „Figľoviny“ na 50. HZFS300,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/061Príkazná zmluvaMgr. Anna Gdovinová
Kladzany 162
094 21 Kladzany
Moderovanie galaprogramu 50. HZFS100,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/062Príkazná zmluvaMartin Prachar
Veľká nad Veličkou 521
696 74 Veľká nad Veličkou
Účinkovanie v galaprograme 50. HZFS300,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/063Príkazná zmluvaKatarína Bérešová
1. mája 1224/11
093 01 Vranov nad Topľou
Inšpicia v rámci 50. HZFS30,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/064Príkazná zmluvaSimona Zengevaldová
Veterná 994/2
093 01 Vranov nad Topľou
Inšpicia v rámci 50. HZFS60,-€

30.08.2019

02.09.201903.09.2019
PZ 19/065Príkazná zmluvaGabriel Paľko
Komárany 117
093 01 Komárany
Inšpicia v rámci 50. HZFS60,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/066Príkazná zmluvaLýdia Česláková
Nižný Kručov 111
093 01 Nižný Kručov
Inšpicia v rámci 50. HZFS30,-€30.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/067Príkazná zmluvaJozef Topoľovský
Družstevná 76
076 62 Parchovany
Účinkovanie FSk Parchovianka v galaprograme 50. HZFS100,-€31.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/068Príkazná zmluvaAnna Višnovská
Zámutov 282
094 15 Zámutov
Účinkovanie FSk Zamutovčan v galaprograme 50. HZFS100,-€31.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/069Príkazná zmluvaValéria Tiňová
Zámutov 79
094 15 Zámutov
Účinkovanie ŽSSk Komanička v galaprograme 50. HZFS100,-€31.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/070Príkazná zmluvaRoman Malatinec
Korytárky 313
962 04 Kriváň
Účinkovanie v galaprograme 50. HZFS50,-€31.08.201902.09.201903.09.2019
PZ 19/071Príkazná zmluvaPeter Vajda
Moravská 381/89
040 01 Košice
Účinkovanie v galaprograme 50. HZFS200,-€31.08.201902.09.201903.09.2019
25/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovSHOW DS TEAM o.z.
Myslavská 8
040 16 Košice
Prenájom nebytových priestorov: tanečná sála150,-€06.09.201913.09.201914.09.2019
26/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovJozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03 Bratislava
Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.217,-€10.09.201913.09.201914.09.2019
PZ 19/072Príkazná zmluvaMgr. Matúš Boroš
Soľ 399
094 35 Soľ
Prenájom ozvučovacej techniky na Zámutovskej strune 2019150,-€27.09.201904.10.201905.10.2019
PZ 19/073Príkazná zmluvaPaedDr. Irena Veverková
Sedlice 295
082 43 Sedlice
Odborné hodnotenie na Zámutovskej strune 2019 180,-€27.09.201904.10.201905.10.2019
PZ 19/074Príkazná zmluvaMgr. art. Eduart Tokár
Agátová 199
072 22 Strážske
Odborné hodnotenie na Zámutovskej strune 2019150,-€27.09.201904.10.201905.10.2019
PZ 19/075Príkazná zmluvaBc. Martina Ťasková DiS.art
Letná 2184
093 02 Hencovce
Odborné hodnotenie na Zámutovskej strune 2019230,-€27.09.201904.10.201905.10.2019
PZ 19/076Príkazná zmluvaMgr. art. Veronika Bažalíková
Sídlisko 1. mája 71/3
093 01 Vranov nad Topľou
Prenájom osvetľovacej techniky na Zámutovskej strune 201950,-€27.09.201904.10.201905.10.2019
PZ 19/077Príkazná zmluvaAngela Zubková
Lomnica 659
093 03 Lomnica
Lektorovanie na podujatí Generačný brainstorming v rámci projektu Medzigeneračné tandemy 250,-€27.09.201904.10.201905.10.2019
CN 19/004Zmluva o cestovných náhradáchMarek Reznický
Lanksrovnská 14
060 01 Kežmarok
cestovné náhrady –
 Zámutovská struna
19,16,-€28.09.201904.10.201905.10.2019
CN 19/005Zmluva o cestovných náhradáchĽubomír Šoltís
Nálepková 153
059 35 Batizovce
cestovné náhrady –
 Zámutovská struna
20,23,-€28.09.201904.10.201905.10.2019
CN 19/006Zmluva o cestovných náhradáchMarcel Prokop
Kurimka 153
090 16 Kurimka
cestovné náhrady –
 Zámutovská struna
8,61,-€28.09.201904.10.201905.10.2019
CN 19/007Zmluva o cestovných náhradáchJán Kvašňák
Jakubova Voľa č. 29
082 56 Jakubova Voľa
cestovné náhrady –
 Zámutovská struna
3,40,-€28.09.201904.10.201905.10.2019
CN 19/008Zmluva o cestovných náhradáchJana Nagajdová
Mestisko 116
090 41 Mestisko
cestovné náhrady –
 Zámutovská struna
5,93,-€28.09.201904.10.201905.10.2019
27/2019Dodatok č. 005 k Zmluve o dodávke plynuSPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/A
825 11 Bratislava
Fixácia ceny cez hadging 6 16.10.201918.10.201919.10.2019
28/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovKresťanská medzinárodná misia
ul. Teplická 677/85
059 40 Liptovská Teplička
Prenájom nebytových priestorov: sála40,-€24.10.201928.10.201929.10.2019
PZ 09/078Príkazná zmluvaIveta Répássyová
Ulica P. Dobšinského 21
048 01 Rožňava
Lektorovanie tanečných domov – Tance z Dolného Gemera v rámci projektu „Z lásky k tradíciám“100,-€24.10.201928.10.201929.10.2019
PZ 09/079Príkazná zmluvaBálint Kristóf
Drnava 250
049 42 Drnava
Lektorovanie tanečných domov – Tance z Dolného Gemera v rámci projektu „Z lásky k tradíciám“100,-€24.10.201928.10.201929.10.2019
29/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovKresťanská medzinárodná misia
ul. Teplická 677/85
059 40 Liptovská Teplička
Prenájom nebytových priestorov: sála40,-€31.10.201906.10.201907.10.2019
30/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovJozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03 Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.217,-€5.11.20197.11.20198.11.2019
PZ 09/080Príkazná zmluvaAnna Višňovská
Zámutov 282
094 15 Zámutov
Prednáška o zvyklostiach a tradíciách obce Zámutov na Etnodome v rámci Vranovských tanečných domov.50,-€11.11.201914.11.201915.11.2019
PZ 09/081Príkazná zmluvaJuraj Kuruc
Sídlisko 1. mája 72/1
093 01 Vranov nad Topľou
Hudobný doprovod v rámci Vranovských tanečných domov.40,-€11.11.201914.11.201915.11.2019
PZ 09/082Príkazná zmluvaIng. Martina Melkovičová
Okulka Z 19/42
093 01 Vranov n. T.
Prednáška o zvyklostiach a tradíciách kuchyne našich starých mám v rámci Vranovských tanečných domov.

100,-€

11.11.201914.11.201915.11.2019
PZ 09/083Príkazná zmluvaMarta Venceľová
Hencovce 1186
093 02 Hencovce
Lektorovanie zdobenia vianočných perníkov v rámci projektu Medzigeneračné tandemy.100,-€04.12.201905.12.201906.12.2019
PZ 09/084Príkazná zmluvaAnna Guziová
Banské 301
094 12 Banské
Lektorovanie – o vianočných tradíciách Horného Zemplína v rámci projektu Medzigeneračné tandemy.70,-€04.12.201905.12.201906.12.2019
31/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovMartin Fazekaš
Sídlisko 1. mája 69/7
093 01 Vranov nad Topľou
Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.234,-€09.12.201910.12.201911.12.2019
32/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovJulian Nguyen
Sídlisko 1. mája 17 (Blok H)
093 01 Vranov nad Topľou
Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.2140,-€11.12.201913.12.201916.12.2019
33/2019Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovMartin Fazekaš
Sídlisko 1. mája 69/7
093 01 Vranov nad Topľou
Prenájom nebytových priestorov: klubovňa č.217,-€12.12.201913.12.201916.12.2019
34/2019Zmluva o dielo č.6/2019DD-ARCH s.r.o.
Hencovce 1836/25
093 02 Vranov nad Topľou
Vypracovanie a dodávka architektonickej štúdie 41 976,-€30.12.201930.12.201930.12.2019

Zmluvy 2018

Číslo v RZ

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Účinná

1A/2018

Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140

093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 41390784

Prenájom klubovne č. 2

10,-€/hod.
02.01.2018
08.01.2018
09.01.2018

01/2018

Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo
Černého 520/19
182 00  Praha 8
ČR
IČO: 47978171

Prenájom klubovne č. 2

17,- €

16.01.2018

18.01.2018

19.01.2018

PZ18/001

Príkazná zmluva

PaedDr. Anna Derevjaniková, PhD.
Sibírska 26
080 01  Prešov

Odborné hodnotenie – Talenty 2018

80,- €

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

PZ18/002

Príkazná zmluva

Matúš Gális
Generála Svobodu 331
093 01  Vranov nad Topľou

Hudobná úprava ľudových piesní pre jednotlivé hudobné nástroje – Talenty 2018

100,- €

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

PZ18/003

Príkazná zmluva

Mária Pavolková
Sídlisko Okulka 17/30
093 01  Vranov nad Topľou

Odborné hodnotenie – Talenty 2018

60,- €

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

PZ18/004

Príkazná zmluva

Bc. Martina Ťasková, DiS.art
Letná2184
093 02  Hencovce

Odborné hodnotenie – Talenty 2018

60,- €

02.02.2018

05.02.2018

06.02.2018

Obj. č. 4500036222
Implementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6
814 55  Bratislava
IČO: 30854687
Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít v rámci NP TSP I
700,- €02.02.201808.02.201809.02.2018
02/2018Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovJosef Dřevo, s. r. o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne č. 217,- €19.02.201822.02.201823.02.2018
03/2018Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovÚčtovné a daňové centrum,
s. r. o.
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne č. 1450,- €19.02.201822.02.201823.02.2018
04/2018Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Josef Dřevo, s. r. o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851

Prenájom klubovne č. 217,- €21.03.201823.03.201824.03.2018
05/2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00673

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Mládež spieva 20182800,- €14.03.201804.04.201805.04.2018
06/2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00666

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Šaffova ostroha 20182800,- €14.03.201804.04.201805.04.2018
 
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-451-00666Fond na  podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Realizácia projektu Šaffova ostroha 2018
 
23.07.201830.07.201831.07.2018
07/2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-452-01451

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Keď rozprávajú… spomienky a tradície8500,- €14.03.201810.04.201811.04.2018
PZ18/005Príkazná zmluva

Edita Sinčáková
Okulka 8/3
093 01  Vranov nad Topľou

Lektorovanie tvorivej dielne – Medzigeneračné tandemy25,- €22.03.201823.03.201824.03.2018
PZ18/006Príkazná zmluva

PhDr. Ján Kopina
Gen. Svobodu 365/72
093 01  Vranov nad Topľou

Hodnotenie recitačných výstupov – Hviezdoslavov Kubín 201840,- €23.03.201826.03.201827.03.2018
PZ18/007Príkazná zmluva

Beáta Halandová
Sídlisko II 1216/42
093 01  Vranov nad Topľou

Hodnotenie výtvarných prác – Vesmír očami detí 201820,- €23.03.201826.03.201827.03.2018
PZ18/008Príkazná zmluva

Jozef Timko
Námestie slobody 97/149
093 01  Vranov nad Topľou

Hodnotenie výtvarných prác – Vesmír očami detí 201820,- €23.03.201826.03.201827.03.2018
08/2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00805

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Hornozemplínske folklórne slávnosti 20186000,- €27.03.201810.04.201811.04.2018
09/2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00814

Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933

Realizácia projektu Etno Fest Lysá Hora 20183500,- €27.03.201810.04.201811.04.2018
Obj. č.
4500036897
Objednávka
Implementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6
814 55  Bratislava
IČO: 30854687
 
 
Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít v rámci NP TSP I
420,-€
27.03.2018
29.03.2018
30.03.2018
PZ18/009Príkazná zmluva

Matúš Gális
Generála Svobodu 331
093 01  Vranov nad Topľou

Hudobný doprovod na krajskej súťaži Šaffova ostroha 201860,- €13.04.201817.04.201818.04.2018
10/2018Zmluva o dielo

CUBS plus, s. r. o.
Masarykova č. 21
040 01  Košice
IČO: 46943404

Vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov300,- €04.04.201817.04.201818.04.2018
CN 18 001
Mgr.Katarína Babčáková,PhD
Bernolákova 18
900 27  Bernolákovo
Poskytnutie cestovných náhrad
24,09€
14.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
CN 18 002
Ján Kolačkovský
Rastislavova 3468/34
058 01  Poprad
Poskytnutie cestovných náhrad
20,80€
15.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
CN 18 003
 
Mgr. art. Ing. Slavomír Ondejka
Nová Ves 2223/21
929 01  Dunajská Streda
Poskytnutie cestovných náhrad
37,82€
15.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
11/2018
MARYJEN, s.r.o.
Rakovec nad Ondavou 281
072 03  Rakovec nad Ondavou
IČO: 47568259
Prenájom klubovne č. 1
450,-€
16.04.2018
18.04.2018
19.04.2018
PZ18/010
Milan Hvižďák
9. mája 3427/27
071 01  Michalovce
Odborné hodnotenie na okr. súťaži Nositelia tradícií
 
60,-€
20.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
PZ18/011
Bc. Martina Ťasková, DisArt.

Letná 2184
093 02  Hencovce

Odborné hodnotenie na okr. súťaži Nositelia tradícií
40,-€
20.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
12/2018

Josef Dřevo, s. r. o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851

Prenájom klubovne č. 2

17,-€
24.04.2018
27.04.2018
28.04.2018
PZ18/012
Peter Markovič 
9. mája 1029/21 
085 01  Bardejov
Odborné lektorovanie vernisáže výstavy Zemplínska karička
30,-€
25.04.2018
27.04.2018
28.04.2018
13/2018
ManpowerGroup Slovensko s.r.o.
080 01  Prešov
IČO:35958898
Prenájom klubovne č. 2
17,-€
03.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
PZ18/013
Mgr. Monika Michalková
Obchodná 713
093 01  Vranov nad Topľou
Odborné hodnotenie a príprava tém – Štúrov Zvolen 2018
30,-€
03.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
14/2018
Haspo.sk, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
Bratislava-mestská časť Rača 831 06
IČO:51267918
Zmluva o poskytovaní služieb    v oblasti ochrany osobných údajov
 
01.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
PZ18/014Príkazná zmluvaKatarína Zagibová
Park Angelinum 18
040 01  Košice
Odborné lektorovanie školy tanca – Tanečné domy 201870,-€17.05.201821.05.201822.05.2018
PZ18/015Martin Topoľovský
Budapeštianska 14
040 13  Košice
Odborné lektorovanie školy tanca – Tanečné domy 201870,-€17.05.201821.05.201822.05.2018
15/2018
Ministerstvo kultúry SR
Námesie SNP č. 33
813 31  Bratislava
Zmluva o poskytnutí dotácie     na podporu projektu – Medzigeneračné tandemy
133,-€
21.05.2018
24.05.2018
25.05.2018
16/2018
Nova Training, s.r.o
Popradská 86
040 11  Košice
IČO: 36195219
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
25,-€
21.05.2018
04.06.2018
05.06.2018

neplatná

PZ18/016
Peter Berčík
Československej armády 22
977 01  Brezno
Fotografovanie súťaže a galaprogramu – Šaffova ostroha 2018
150,-€
25.05.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/021Veronika Vasiľová
Jarková 166
094 13  Sačurov
Sprievodné slovo – ľudové rozprávanie – Šaffova ostroha 2018180,-€25.05.201804.06.201805.06.2018
PZ18/022Slavomír Čupil
Jarná 550
093 02  Vranov nad Topľou
Lektorovanie tvorivých dielní50,-€29.05.201804.06.201805.06.2018
PZ18/017
Ondrej Varga
093 01
Čičava 142
Lektorovanie tanečného domu – školy tanca – Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/018
Mária Kaňová
065 31 
Jarabina 278
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry – vystúpenie FS Poľana – Etnofest Lysá Hora 2018
200,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/019
Mgr. Peter Kocák
Sídlisko JUH 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Réžia galaprogramu – Etnofest Lysá Hora 2018
100,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
18/020
RNDr. Pavol Kaňuch – DISCOVER SLOVAKIA
Juskova Voľa 90, 094 12
IČO: 34900543
Príprava podujatia a manažovanie interaktívnych častí podujatia – Etnofest Lysá Hora 2018
300,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/023Slávko Bubnár
Hencovská 1871/46
093 02  Hencovce
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry – vystúpenie FS Hencovčan – Etnofest Lysá Hora 201850,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/024
Mária Gupčová

Ondavské Matiašovce 94, 094 01

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry – vystúpenie FS Kazarinka – Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/025
Darina Katinová

094 12  Vechec 258

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry – vystúpenie skupiny Vechcovčanky – Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/026Príkazná zmluvaMarta Jakubová
094 21  Nižný Hrabovec
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry – vystúpenie FSk Potoky – Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/027Mgr. Matej Sabol
094 09  Sedliská 70
Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry – vystúpenie FSk Verbina – Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/028
Helena Matiová

094 12  Banské 99

Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry – vystúpenie FSk Bančan – Etnofest Lysá Hora 2018
50,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/029
Eduard Adam

094 12  Vechec 349

Lektorovanie tvorivej dielne – košikárstvo – Etnofest Lysá Hora 2018
20,-€
01.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
PZ18/030Príkazná zmluvaMichal Pichnarčík
082 52  Dulova Ves 88
Prezentácia ľudových remesiel  – lektorovanie tvorivej dielne – kožiarstvo – Etnofest Lysá Hora 201845,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/031Príkazná zmluvaAlexander Kanaloš
Podčičva 180
094 09  Sedliská
Prezentácia ľudových remesiel lektorovanie tvorivej dielne – korytárstvo – Etnofest Lysá Hora 201815,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/032Príkazná zmluvaMarián Chovanec
L. Novomeského 13
085 01  Bardejov
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – hrnčiarstvo – Etnofest Lysá Hora 201860,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/033Príkazná zmluvaSoňa Košarová
Stavebná 6
075 01  Trebišov
Prezentácia ľudových remesiel – splsťovanie – Etnofest Lysá Hora 201835,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/034Príkazná zmluvaMgr. Jana Příbiková
Mirka Nešpora 19
080 01  Prešov
Lektorovanie interaktívnej tvorivej dielne – hrnčiarstvo – etnofest Lysá Hora 201845,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/035Príkazná zmluvaGabriela Mrusková
094 35  Soľ 247
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – výroba hračiek – Etnofest Lysá Hora 201825,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/036Príkazná zmluvaMarianna Toroková
093 02  Hencovce 2030
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – hračkárstvo – Etnofest Lysá Hora 201815,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/037Príkazná zmluvaMichal Rybenský
094 21  Kladzany 19
Montovanie drevených stánkov pre remeselníkov – Etnofest Lysá Hora 201850,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/038Príkazná zmluvaAnna Lipkošová
093 01  Komárany 89
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – medovnikárstvo a tkáčstvo – Etnofest Lysá Hora 201840,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/039Príkazná zmluvaJán Babenský
094 35  Hlinné 302
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – rezbárstvo – Etnofest Lysá Hora 201825,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/040Príkazná zmluvaMiroslav Jenčo
Kvetná 836
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – krajčírstvo – Etnofest Lysá Hora 201820,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/041Príkazná zmluvaIng. Gabriel Turčík
Sídlisko Okulka 14/26
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – kožiarstvo – Etnofest Lysá Hora 201820,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/042Príkazná zmluvaAlexander Orlík
Mlynská 1483
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – sklomaliarstvo – Etnofest Lysá Hora 201820,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
PZ18/043Príkazná zmluvaMária Dzurčaninová
Šmeralova 9
080 01  Prešov
Prezentácia ľudových remesiel – lektorovanie tvorivej dielne – šperkárstvo – Etnofest Lysá Hora 201845,-€01.06.201804.06.201805.06.2018
17/2018
Účtovné a daňové centrum, s.r.o. 
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne   č. 1
500,-€
04.06.2018
04.06.2018
05.06.2018
18/2018
Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
Prenájom klubovne    č. 2
17,-€
06.06.2018
06.06.2018
07.06.2018
PZ18/044Príkazná zmluvaPaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.
Slánska 55/7
082 12  Kapušany
Hodnotenie okresnej súťaže – ROZTOKY 201870,-€08.06.201808.06.201809.06.2018
PZ18/045Anton Kónya
Sídlisko 1. mája 65/15
093 01  Vranov nad Topľou
Hodnotenie okresnej súťaže – ROZTOKY 201860,-€08.06.201808.06.201809.06.2018
PZ18/046
Jozef Timko

Námestie slobody 97/149
093 01  Vranov nad Topľou

Porotovanie súťaže – Detský výtvarný Vranov 2018
40,- €
12.06.2018
12.06.2018
13.06.2018
19/2018Zmluva o jenorázovom nájme nebytových priestorovJozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne č. 217,- €21.08.201822.08.201823.08.2018
Objednávka č. 4500038572ObjednávkaImplementačná agentúra MPSVR SR
Špitálska 6
814 55  Bratislava
IČO: 30854687
Zabezpečenie služieb spojených s realizáciou vzdelávacích aktivít v rámci NP TSP I700,- €21.08.201822.08.201823.08.2018
20/2018RNDr. Pavol Kaňuch – DISCOVER SLOVAKIA
Juskova Voľa 90
094 12  Juskova Voľa
Zabezpečenie remeselných stánkov a remeselníkov – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/047
Pavlína Folvarčíková

Nová Ľubovňa 419
065 11  Nová Ľubovňa

Zabezpečenie účinkovania FSk Taľar – Deň národov a národností PSK
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/048Ján Mikulík
Vsetínska 6
064 01  Stará Ľubovňa
Účinkovanie FSk Údolčanka – Deň národov a národností250,- €24.08.201824.08.201825.08.2018
PZ18/049
Valéria Tiňová

Zámutov 79
094 15  Zámutov

Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Komanička – Deň národov a národností PSK
150,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/050
Danuše Mihalčinová

094 35  Čaklov

Vystúpenie folklórnej skupiny Čaklov – Deň národov a národností PSK
150,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/051
Štefan Kocák

Čaklov 440

094 35  Čaklov

Réžia programu – Deň národov a národností PSK
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/052
Gabriel Turčík

Okulka 14/26
093 01 Vranov nad Topľou

Prezentácia techniky výroby výrobkov z kože – Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/053
Milan Marčák

Vodarenská 29
080 01  Prešov

Prezentácia techniky plstenia z ovčej vlny – Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/054
Alena Hejdová

Kutuzovova 484/5

Svidník

Prezentácia techniky umeleckého šperkárstva – Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/055
Berta Levayová

Soľnobanská 22

080 05  Solivar

Prezentácia techniky drôtovania – Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/056
Margita Maďarová

Slanská 22
080 01  Prešov

Prezentácia techniky paličkovanej čipky – Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/057
Juraj Kačurák

Palárikova 757/17
093 01  Vranov nad Topľou

Prezentácia techniky umeleckého kováčstva – Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/058
Milan Krajňák

Hencovce 1982/15

Prezentácia techniky umeleckého rezbárstva – Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/059
Mária Gadušová

Banské 69

094 12  Banské

Prezentácia techniky pradenia – Deň národov a národností PSK
30,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/060
Anna Višňovská

Zámutov 282

094 15  Zámutov

Vystúpenie folklórnej skupiny Zámutovčan – Deň národov a národností PSK
150,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/061
Mgr. Juliana Mikitová

Sídlisko Lúčna 830/26A
093 01  Vranov nad Topľou

Príprava a réžia detského programu „Bez roboty nit fajnoty“ – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/062
Mgr. Peter Kocák

Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou

Réžia galaprogramu – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/063
Mgr. Lenka Kocáková

Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou

Inšpicia programov – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/064
Ing. Jaroslav Porubän

Čaklov 294
094 35  Čaklov

Príprava a réžia programu „Kec se zašpivame“ – 49. Hornozemplínske slávnosti
180,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/065
Daniela Porubänová

Čaklov 294
094 35  Čaklov

Inšpicia programu „Kec se zašpivame“ – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
120,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/066
Mária Nadzamová

Poša 14
094 21  Poša

Vystúpenie folklórnej skupiny Pošanka – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/067
Katarína Kuliková

Topľanská 433/3
094 13  Sačurov

Vystúpenie folklórnej skupiny Sačurovské nevesty – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/068
Mária Hatalová

Stankovská 38
094 14  Sečovská Polianka

Vystúpenie folklórnej skupiny Bukovina – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/069
Ján Jurovčák

Nižný Hrušov 293
094 22  Nižný Hrušov

Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Hrušovčan – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/070
Helena Kollárová

Sedliská 283
094 09  Sedliská

Vystúpenie folklórnej skupiny Verbina – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/071
Marta Jakubová

Nižný Hrabovec 83
094 21  Nižný Hrabovec

Vystúpenie folklórnej skupiny Potoky – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/072
Danuše Mihalčinová

094 35  Čaklov

Vystúpenie folklórnej skupiny Čaklov – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
400,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/073
Ján Bubnár

Hencovská 1871/46
093 02  Hencovce

Vystúpenie folklórnej skupiny Hencovčan – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/074
Mgr. Mária Fečkovičová

Žalobín 134
094 03  Žalobín

Vystúpenie folklórnej skupiny Konopianka – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/075
Danuše Mihalčinová

094 35  Čaklov

Vystúpenie folklórnej skupiny Čaklov – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/076
Milan Marčák

Vodárenská 29
080 01  Prešov

Prezentácia techniky plstenia z ovčej vlny – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
20,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/077
Gabriel Turčík

Okulka 14/26
093 01  Vranov nad Topľou

Prezentácia techniky výroby výrobkov z kože – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
20,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/78Príkazná zmluvaŠtefan Malík
Družstevná 4
059 01  Spišská Belá
 Prezentácia techniky drevorezby – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti30,-€
 
24.08.2018
 
24.08.201825.08.2018
PZ18/079Mária Klimová
Kladzany 171
094 21  Kladzany
Vystúpenie folklórnej skupiny Ondavanka – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/080
Valéria Tiňová

Zámutov 79
094 15  Zámutov

Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Komanička – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
200,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/081
Jozef Topoľovský

Družstevná 76
076 62  Parchovany

Vystúpenie folklórnej skupiny Parchovianka – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
300,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/082
Bartolomej Bak

Komárany 67
093 01  Vranov nad Topľou

Vystúpenie Vranovských heligonkárov – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti
250,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/083
Peter Repáň

Terchová 1514

Sprostredkovanie vystúpenia  Martina Repáňa – 49. Hornozemplínske folklórne slávnosti 
500,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
PZ18/084
Michal Rybenský

Kladzany 19
094 21  Kladzany

Montovanie drevených stánkov pre remeselníkov po skončení podujatia – Deň národov a národností PSK
50,- €
24.08.2018
24.08.2018
25.08.2018
21/2018MARYJEN, s.r.o.
Rakovec nad Ondavou 281
072 03  Rakovec nad Ondavou
Prenájom klubovne č. 1500,-€19.09.201825.09.201826.09.2018
PZ18/085
Jana Koreňová
Kračunovce 97
087 01  Giraltovce
Zabezpečenie vystúpenia Ivany a Daniely Koreňových na podujatí – Spomienky a tradície
50,-€
21.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
PZ18/086
Peter Bodor
Jarková 578
093 03  Vranov n. T. – Čemerné
Vyhotovenie kakmerového záznamu a  fotografovanie na podujatí – Spomienky a tradície
60,-€
21.09.2018
25.09.2018
26.09.2018
PZ18/087
Andrej Drobňák
Ul. Generála Svobodu
093 01  Vranov nad Topľou
Zabezpečiť historický výklad o okrese Vranov n. T., zhotovenie krížoviek a kvízu v rámci projektu Medzigeneračné tandemy
50,-€
27.09.2018
01.10.2018
02.10.2018
22/2018
 
 
Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne č. 2
 
17,-€
 
02.10.2018
 
02.10.2018
 
03.10.2018
 
23/2018
Milan Boroš – ABM Technik
Nižný Kručov 104
093 01  Vranov n. T.
IČO: 35343320
Rekonštrukcia kotolne v objekte HZOS
11998,80-€
17.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
24/2018Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov NOVA TRAINING, s.r.o.
Popradská 86
040 11  Košice
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov25,-€/deň18.10.201822.10.201823.10.2018
25/2018
Jozef Dřevo s.r.o.
Sv. Vincenta 1
821 03  Bratislava
IČO: 50785851
Prenájom klubovne č. 217,-€07.11.201808.11.201809.11.2018
PZ18/088
Erika Švedová
Krivá 2
040 01  Košice
odborné lektorovanie spevavého domu Piesne z Abova – Vranovské tanečné domy
190,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/089Martin Topoľovský
Budapeštianska 14
040 13  Košice
odborné lektorovanie – Vranovské tanečné domy
230,-€22.11.201826.11.201827.11.2018
PZ18/090
Ivana Topoľovská
Budapeštianska 14 
040 13  Košice
odborné lektorovanie – Vranovské tanečné domy
200,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/091
Iveta Kažimirová
Baška 1141
Košice okolie
odborné lektrorovanie Etnodomu – Vranovské tanečné domy
190,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/092
Matúš Gális
Generála Svobodu 331
093 01  Vranov nad Topľou
hudobný doprovod školy tanca – Vranovské tanečné domy
50,-€
22.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
PZ18/093
Štefan Kocák
Čaklov 440
094 35  Čaklov
odborné lektorovanie metodického školenia, spracovanie folkl. materiálu  – Zámutovská struna
150,-€
28.11.2018
30.11.2018
31.11.2018
PZ18/094
Anežka Kochanová
Jastrabie nad Topľou 60
094 35  Soľ
odborné lektorovanie – Vranovské tanečné domy
95,-€
13.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
PZ18/095
Ondrej Varga
Čičava 142
093 01  Vranov nad Topľou
odborné lektorovanie – Vranovské tanečné domy
95,-€
13.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
PZ18/096
Ľubica Gálisová
Bottova 31
971 01  Prievidza
lektorovanie – Medzigeneračné tandemy
220,-€
14.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
PZ18/097
Juraj Kuruc
Sídlisko 1. mája 72/1
093 01  Vranov nad Topľou
hudobný doprovod – Medzigeneračné tandemy
30,-€
13.12.2018
17.12.2018
18.12.2018

Zmluvy 2017

P.č.Názov zmluvyÚčastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
ZverejnenáÚčinná
1/2017 Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služiebSlovanet a.s.
Záhradnícka 151
82108 Bratislava
IČO: 35765143
Internet DSL 814,- €11.01.201712.01.201713.01.2017
4/2017Dodatok č. 1 k dohode číslo 16/40/52A/220Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie Slobody5
093 22
Zmena ustanovení dohody spojená so zmenou financovania príspevku 25.01.201726.01.201727.01.2017
5/2017Dodatok č. 1 k dohode číslo 16/40/52A/243Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Námestie Slobody5
093 22
Zmena ustanovení dohody spojená so zmenou financovania príspevku 25.01.201726.01.201727.01.2017
6/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
č. 6/2017
Adriana Galisová
Gen. Svobodu 331/140
093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 41390784
Prenájom nebytových priestorov (klubovne č. 1) od 01.02.2017 do 31.12.2017 10,-€/hod.01.02.201702.02.201703.02.2017
7/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
č. 7/2017
Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo
Jurigovo nám. 1
84105  Bratislava
IČO: 47 978 171
Prenájom nebytových priestorov (klubovne č. 1) dňa 06.02.201717,- €01.02.201702.02.2017
 

03.02.2017

8/2017Príkazná zmluvaMgr. Peter Šofranko
Dubník 1531/28
093 01  Vranov nad Topľou
Znotovať a upraviť piesne súťažiacim na okr. súťaži Talenty 201770,- €10.02.201710.02.201711.02.2017
9/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
č. 9/2017
SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278
905 01  Senica
IČO: 36233692
Prenájom nebytových priestorov (klubovne č. 1) za účelom kurzu480,- €10.02.201710.02.201711.02.2017
10/2017Zmluva o spolupráciNárodné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12
812 34  Bratislava
IČO: 00164615
Úprava práv a povinností v rámci vzájomnej spolupráce 15.02.201716.02.201717.02.2017
11/2017Príkazná zmluvaĽubica Bekéniová
P. O. Hviezdoslava 798/4
Veľký Šariš
Odborné lektorovanie na špec. podujatí150,- €24.02.201724.02.201725.02.2017
12/2017Príkazná zmluvaMarica Harčaríková
Baška 133
Odborné lektorovanie na špec. podujatí150,- €24.02.201724.02.201725.02.2017
13/2017Príkazná zmluvaAdrián Jenčo
Viničná 422/20
093 01  Vranov nad Topľou
Zhotovenie zvukového a obrazového záznamu 
Umelecký prednes od A do Z
200,- €27.02.201727.02.201728.02.2017
14/2017Príkazná zmluvaMgr. Božena Tokárová
Okružná 1694/2
078 01  Sečovce
Vykonanie odbornej prednášky na tému Benefity Róma s Rómami30,- €16.03.201717.03.201718.03.2017
15/2017Príkazná zmluvaIngrid Závodská
Ul. 1. mája 1458/15
Vykonať odborné hodnotenie na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 201750,- €29.03.201729.03.201730.03.2017
16/2017Príkazná zmluvaĽubica Bekéniová
P. O. Hviezdoslava 4
Veľký Šariš
Vykonať odborné hodnotenie na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 201760,- €29.03.201729.03.201730.03.2017
17/2017Príkazná zmluvaElena Kladná
Okulka 12/15
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať odborné hodnotenie na okresnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 201740,- €29.03.201729.03.201730.03.2017
18/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovJozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo Jurigovo nám. 1
841 05  Bratislava
IČO: 47 978 171
Prenájom klubovne č. 140,- €07.04.201707.04.201708.04.2017
19/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovÚčtovné a daňové centrum, s.r.o.
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne č. 1
Od 03.04.-22.05.2017
450,- €31.03.201731.03.201701.04.2017
20/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-431-01539
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Etno Fest Lysá Hora 2017
3500,- €04.04.201704.04.201705.04.2017
21/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17-441-00072
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Mládež spieva 2017
1800,- €19.04.201720.04.201721.04.2017
22/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-441-00075
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Krajská súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov
2200,- €19.04.201720.04.201721.04.2017
23/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17-441-00077
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Tancuj,tancuj… 2017
2000,- €19.04.201720.04.201721.04.2017
24/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-3101517
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Hornozemplínske folklórne slávnosti6000,- €19.04.201720.04.201721.04.2017
25/2017Príkazná zmluvaSoňa Košárová
Stavebná 163/6
075 01  Trebišov
Vykonať lektorovanie na tvorivej dielni maľovanie veľkonočných kraslíc20,- €07.04.201710.04.201711.04.2017
26/2017Príkazná zmluvaEdita Sinčáková
Okulka 8/3
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať lektorovanie na tvorivej dielni maľovanie veľkonočných kraslíc25,- €07.04.201710.04.201711.04.2017
27/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17-442-01244
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Umelecký prednes
 od A po Z
1000,- €03.05.201704.05.201705.05.2017
28/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-442-01178
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Zámutovská struna – Workshop ľudových hudieb
1000,- €03.05.201704.05.201705.05.2017
29/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17—442-01183
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Tanečné domy 2017 vo Vranove nad Topľou2500,- €03.05.201704.05.201705.05.2017
30/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 17-442-01235
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na projekt
Detský kaleidoskop 2017
1000,- €03.05.201704.05.201705.05.2017
31/2017Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 
č. 17—442-01041
Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Poďme sa rozprávať1000,- €03.05.201704.05.201705.05.2017
32/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovJozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo Jurigovo nám. 1
841 05  Bratislava
IČO: 47 978 171
Prenájom klubovne č. 117,- €18.05.201718.05.201719.05.2017
33/2017Zmluva o dieloTATRY-PROJEKTA s.r.o.
Okružná 787/18
058 01  Poprad
IČO: 47580224
Vypracovanie projektovej dokumentácie – „Budova múzea – výmena otvorových konšturkcií, zateplenie obvodového a strešného plášťa“12840,- €31.05.201705.06.201706.06.2017
34/2017Zmluva o poskytnutí službyZruženie obcí pod hradom Čičva
Kladzany 100
094 21  Kladzany
Uskutočnenie verejného podujatia v rámci realizácie projektu „Život pod hradom Čičva“3960,- €29.05.201730.05.201731.05.2017
35/2017Príkazná zmluvaŠtefan Kocák
Čaklov 440
094 35
Výber, úprava fotografií a príprava výstavy „25 rokov Šaffovej ostrohy vo fotografii200,- €20.05.201705.06.201706.06.2017
36/2017Príkazná zmluvaMilan Stanovčák
Žalobín 182
094 03
Vykonať vystúpenie FS Konopianka na podujatí Život pod hradom Čičva70,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
37/2017Príkazná zmluvaMária Klimová
Kladzany 171
094 21
Vykonať vystúpenie FS Ondavanka na podujatí Život pod hradom Čičva70,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
38/2017Príkazná zmluvaMarta Jakubová
Nižný Hrabovec 83
094 21
Vykonať vystúpenie FS Potoky na podujatí Život pod hradom Čičva70,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
39/2017Príkazná zmluvaMgr. Matej Sabol
Sedliská 70
094 09
Vykonať vystúpenie FS Verbina na podujatí Život pod hradom Čičva70,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
40/2017Príkazná zmluvaIvana Joneková
Mlynská 238
094 12  Vechec
Vykonať výučbu ľudového tanca na podujatí Život pod hradom Čičva25,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
41/2017Príkazná zmluvaRNDr. Pavol Kaňuch
Juskova Voľa 90
094 12
Vykonať asistenciu réžie na podujatí Život pod hradom Čičva280,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
42/2017Príkazná zmluvaMgr. Michal Keruľ, PhD.
Prešovská 22
055 01  Margecany
Vykonať animovanie hier pre deti na podujatí Život pod hradom Čičva250,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
43/2017Príkazná zmluvaMgr. Peter Kocák
Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať dramaturgiu a réžiu na podujatí Život pod hradom Čičva350,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
44/2017Príkazná zmluvaJán Babenský
Hlinné
094 35
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva30,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
45/2017Príkazná zmluvaMiroslav Jenčo
Kvetná 836
093 03  Vranov nad Topľou
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva30,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
46/2017Príkazná zmluvaSoňa Košarová
Stavebná 2 163/6
075 01  Trebišov
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva30,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
47/2017Príkazná zmluvaAnna Lipkošová
Komárany 89
093 01
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva30,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
48/2017Príkazná zmluvaGabriela Mrusková
Soľ 247
094 35
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva30,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
49/2017Príkazná zmluvaAlexander Orlík
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva30,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
50/2017Príkazná zmluvaPavol Tomko
Malý Ruskov 15
075 01
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva30,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
51/2017Príkazná zmluvaMariana Tokorová
Hencovská 2030
093 02  Hencovce
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva30,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
52/2017Príkazná zmluvaIng. Anna Rozkošová
Piskorovce 24
094 05  Piskorovce
Vykonať inšpiciu podujatia Život pod hradom Čičva50,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
53/2017Príkazná zmluvaOndrej Šinaj
Sečovská Polianka 724
094 15
Vykonať zabezpečenie  ľudovej hudby na podujatí Život pod hradom Čičva400,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
54/2017Príkazná zmluvaJakub Štefanko
Dubník 1505/2
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Život pod hradom Čičva50,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
55/2017Príkazná zmluvaOndrej Varga
Čičava 142
093 01
Vykonať výučbu ľudového tanca na podujatí Život pod hradom Čičva25,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
56/2017Príkazná zmluvaSlavomíra Zengevaldová
Veterná 994/2
093 03  Vranov nad Topľou
Vykonať finančné manažovanie podujatia Život pod hradom Čičva100,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
57/2017Príkazná zmluvaMária Gubčová
Ondavské Matiašovce 94
094 01
Vykonať vystúpenie FS  Kazarinka na podujatí Život pod hradom Čičva70,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
58/2017Príkazná zmluvaDanuše Mihalčinová
Čaklov
094 35
Vykonať vystúpenie FS  Čaklov na podujatí Etno Fest Lysá Hora 201780,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
59/2017Príkazná zmluvaMartin Marčak
Nižný Hrušov 199
094 22
Vykonať vystúpenie FS  Hrušovčan na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017100,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
60/2017Príkazná zmluvaMária Gubčová
Ondavské Matiašovce 94
094 01
Vykonať vystúpenie FS  Kazarinka na podujatí Etno Fest Lysá Hora 201750,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
61/2017Príkazná zmluvaMilan Stanovčák
Žalobín 182
094 03
Vykonať vystúpenie FS  Konopianka
na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
62/2017Príkazná zmluvaMária Klimová
Kladzany 171
094 21
Vykonať vystúpenie FS  Ondavanka
 na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
63/2017Príkazná zmluvaMarta Jakubová
Nižný Hrabovec 83
094 21
Vykonať vystúpenie FS  Potoky
 na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
64/2017Príkazná zmluvaMgr. Matej Sabol
Sedliská 70
094 09
Vykonať vystúpenie FS  Potoky
 na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
65/2017Príkazná zmluvaImrich Oravec
Krakovská 1027/5
040 11  Košice
Zabezpečiť  vystúpenie člena FS Omladina  
na podujatí Etno Fest Lysá Hora 2017
50,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
66/2017Príkazná zmluvaMgr. Martina Jurčová
Banské 90
094 12  Banské
Vykonať konferovanie kult. programu  Etno Fest Lysá Hora 2017100,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
67/2017Príkazná zmluvaMgr. Peter Kocák
Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať dramaturgiu a réžiu podujatia Etno Fest Lysá Hora 2017200,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
68/2017Príkazná zmluvaEduard Adam
Vechec 349
094 12
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 201750,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
69/2017Príkazná zmluvaJán Babenský
Hlinné 
094 35
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 201720,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
70/2017Príkazná zmluvaSoňa Košarová
Stavebná 2 163/6
075 01  Trebišov
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 201720,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
71/2017Príkazná zmluvaAnna Lipkošová
Komárany 89
093 01
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 201720,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
72/2017Príkazná zmluvaAlexander Orlík
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 201720,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
73/2017Príkazná zmluvaPavol Tomko
Malý Ruskov 15
075 01
Vykonať prezentáciu ľudových remesiel na podujatí Etno Fest Lysá Hora 201720,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
74/2017Príkazná zmluvaSlavomíra Zengevaldová
Veterná 994/2
093 03  Vranov nad Topľou
Vykonať manažovanie projektu Etno Fest Lysá Hora 2017150,- €02.06.201705.06.201706.06.2017
76/2017Príkazná zmluvaKatarína Kišidayová DIS.art.
Čingovská 4
040 12  Košice
Vykonanie odborného hodnotenia na okr. súťaži ROZTOKY 201770,- €09.06.201713.06.201714.06.2017
77/2017Príkazná zmluvaErika Švedová
Krivá 2
040 01  Košice
Vykonanie odborného hodnotenia na okr. súťaži ROZTOKY 201770,- €09.06.201713.06.201714.06.2017
78/2017Príkazná zmluvaIng. Radoslav Kertis
Dlhá 776/122
093 01  Vranov nad Topľou
Vykonanie odborného hodnotenia na okr. súťaži ROZTOKY 201785,- €09.06.201713.06.201714.06.2017
79/2017Príkazná zmluvaMgr. Alena Štovková
Banské 10
Lektrorovanie besedy Deň Zeme v rámci projektu Poďme sa rozprávať 2017100,- €13.06.201713.06.201714.06.2017
80/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovÚčtovné a daňové centrum, s.r.o.
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne č. 1
Od 20.06.-04.08.2017
450,- €19.06.201719.06.201720.06.2017
33A/2017Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 31.05.2017TATRY-PROJEKTA s.r.o.
Okružná 787/18
058 01  Poprad
IČO: 47580224
Ukončenie Zmluvy o dielo 21.06.201722.06.201723.06.2017
81/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovÚčtovné a daňové centrum, s.r.o.
KVP 1
040 23  Košice
IČO: 50340581
Prenájom klubovne č. 1
Od 20.06.-04.08.2017
450,- €14.08.201714.08.201715.08.2017
82/2017Dodatok k zmluve č.
A1969538
Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08  Bratislava
IČO: 35697270
Zmena účastníckeho programu–,-16.08.201717.08.201718.08.2017
83/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovJozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo
Černého 520/19
182 00 Praha 8
Prenájom klubovne č. 217,- €23.08.201723.08.201724.08.2017
84/2017Príkazná zmluvaMarianna Toroková
Hencovce 2030
093 02
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS25,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
85/2017Príkazná zmluvaSoňa Košarová
Stavebná 2 163/6
075 01  Trebišov
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS25,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
86/2017Príkazná zmluvaAnna Karabiňošová
Murgašova 11
083 01  Sabinov
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS25,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
87/2017Príkazná zmluvaEva Mikulová
Lúčna 824/22
093 01  Vranov nad Topľou
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS25,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
88/2017Príkazná zmluvaAnna Lipkošová
Komárany 89
093 01
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS25,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
89/2017Príkazná zmluvaMária Dzurčaninová
Murgašova 11
083 01  Sabinov
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS25,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
90/2017Príkazná zmluvaĽudmila Bujdošová
Jegorovovo nám. 1
040 22 Košice
Prezentácia ľudových remesiel – Hornoz. FS25,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
91/2017Príkazná zmluvaMária Hatalová
Stankovská 38
094 14  Sečovská Polianka
Vystúpenie FS Hornoz. FS70,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
92/2017Príkazná zmluvaMária Hurná
Čierne nad Topľou 113
094 34  Bystré
Vystúpenie FS Hornoz. FS50,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
93/2017Príkazná zmluvaDanuše Mihalčinová
Čaklov 
094 35
Vystúpenie FS Hornoz. FS50,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
94/2017Príkazná zmluvaSlávko Bubnár
Hencovská 1871/46
093 02  Hencovce
Vystúpenie FS Hornoz. FS70,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
95/2017Príkazná zmluvaMária Zubková
Sídlisko 1. mája 69/7
093 01
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Hornoz. FS50,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
96/2017Príkazná zmluvaAnna Chomová
Kamenná Poruba 89 093 03 Vranov nad Topľou
Vystúpenie FS Hornoz. FS65,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
97/2017Príkazná zmluvaKvetoslava Velčková
Petrovce 11
094 31  Hanušovce nad Topľou
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Hornoz. FS65,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
98/2017Príkazná zmluvaBartolomej Bak
Komárany 67
093 01  Vranov nad Topľou
Vystúpenie Vranovských heligonkárov Hornoz. FS50,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
99/2017Príkazná zmluvaBartolomej Ragančík
Komárany 144
093 01  Vranov nad Topľou
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Hornoz. FS50,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
100/2017Príkazná zmluvaMarta Jakubová
Nižný Hrabovec 83
094 21
Vystúpenie FS Hornoz. FS65,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
101/2017Príkazná zmluvaMikuláš Cvejkuš
Cabov 35
094 14
Vystúpenie FS Hornoz. FS65,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
102/2017Príkazná zmluvaPetronela Lukičová
Duklianskych hrdinov 1212
093 01  Vranov nad Topľou
Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Hornoz. FS50,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
103/2017Príkazná zmluvaMartin Marčak
Nižný Hrušov 199
094 22
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny Hornoz. FS65,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
104/2017Príkazná zmluvaMária Klimová
Kladzany 171
094 21
Vystúpenie FS Hornoz. FS65,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
105/2017Príkazná zmluvaMgr. Matej Sabol
Sedliská 70
094 09  Sedliská
Vystúpenie FS Hornoz. FS50,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
106/2017Príkazná zmluvaDarina Katinová
Vechec 285
094 12  Vechec
Vystúpenie ženskej skupiny Hornoz. FS70,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
107/2017Príkazná zmluvaMiroslav Jenčo
Kvetná 836
093 03  Vranov nad Topľou
Dramaturgia a réžia programu Na Jurmaku Hornoz. FS150,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
108/2017 Príkazná zmluvaMgr. Peter Kocák
Sídlisko Juh 1048/55
093 01  Vranov nad Topľou
Dramaturgia a réžia programv na Jurmaku a GALA Hornoz. FS250,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
109/2017Príkazná zmluvaMiroslav Golian
Hliník 17
977 01  Brezno
Lektorovanie –  7. tanečný dom a 2. tan. domček67,- €25.08.201728.08.201729.08.2017
110/2017Príkazná zmluvaJán Vajda
Trieda SNP 42
040 11 Košice
Lektorovanie –  7. tanečný dom a 2. tan. domček67,- €30.08.201704.09.201705.09.2017
111/2017Príkazná zmluvaKatarína Laššaková
Čerenčany 11
979 01  Rimavská Sobota
Lektorovanie –  7. tanečný dom a 2. tan. domček67,- €30.08.201704.09.201705.09.2017
112/2017Príkazná zmluvaMgr. art. Vanda Golianová
9. mája 39
977 03  Brezno
Lektorovanie –  7. tanečný dom a 2. tan. domček67,- €30.08.201704.09.201705.09.2017
113/2017Príkazná zmluvaTatiana Salajová
Mičinská cesta 58
974 01  Banská Bystrica
Porotovanie na kraj. súťaži a prehliadke folkl. kolektívov140,- €08.09.201711.09.201712.09.2017
114/2017Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovMARYJEN, s.r.o.
Rakovec nad Ond. 281
072 03
IČO: 47568259
DIČ: 2023992817
Prenájom klubovne č. 1
Od 09.10.-21.11.2017
450,- €06.10.201709.10.201710.10.2017
115/2017Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovSpoločenstvo vlastníkov bytovPrenájom nebytových priestorov10,- €26.10.201727.10.201728.10.2017
116/2017Príkazná zmluvaIveta Kažimírová
Baška 1141
Košice – okolie
Odborné lektorovanie 2. Etnodomu76,- €02.11.201703.11.201704.11.2017
117/2017Príkazná zmluvaMgr. Radovan Pristaš
A. Dubčeka 4
075 01 Trebišov
Odborné lektorovanie 2. Etnodomu76,- €02.11.201703.11.201704.11.2017
118/2017Príkazná zmluvaKristína Vajdová
Hrabová 43
040 22 Košice
Odborné lektorovanie 2. Tanečného domu76,- €02.11.201703.11.201704.11.2017
119/2017Príkazná zmluvaKristína Vajdová
Hrabová 43
040 22 Košice
Odborné lektorovanie 2. Tanečného domu76,- €02.11.201703.11.201704.11.2017
120/2017Príkazná zmluvaPeter Pjenčák
Sídlisko Okulka 7/1
093 01  Vranov nad Topľou
Odborné lektorovanie besedy Biodiverzita60,- € 09.11.201710.11.201711.11.2017
121/2017Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorov

Jozef Dřevo
Zlatníctvo a klenotníctvo
Černého 50/19
182 00 Praha 8

Prenájom klubovne č. 217,- €14.11.201715.11.201716.11.2017
122/2017Príkazná zmluvaMgr. Peter Šafranko
Prostějovská 4843/48
080 01  Prešov
Odborné lektorovanie besedy Regionálne dejiny70,- €22.11.201723.11.201724.11.2017
123/2017Zmluva dodávke vody z verejného vodovoduVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Komenského 5
042 48  Košice
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd 23.11.201730.11.201701.12.2017
124/2017Zmluva o poskytnutí cestovných náhradAnna Opaľuchová
Kladzany
094 21
Stravné v rámci projektu Poďme sa rozprávať4.- €23.11.201730.11.201724.11.2017
125/2017Príkazná zmluvaViliam Gurbaľ
Šarišské Bohdanovce 57
082 05
Odborné lektorovanie v rámci projektu Zámutovská struna100,- €01.12.201707.12.201708.12.2017
126/2017Príkazná zmluvaOndrej Šinaj
Veterná 724
094 14  Sečovská Polianka
Odborné lektorovanie v rámci projektu Zámutovská struna100,- €01.12.201707.12.201708.12.2017
127/2017Príkazná zmluvaMichal Zelinka
Husova 165/5
602 00  Brno
ČR
Odborné lektorovanie v rámci projektu Zámutovská struna100,- €01.12.201707.12.201708.12.2017
128/2017Zmluva o cestovných náhradáchViliam Gurbaľ
Šarišské Bohdanovce 57
082 05
Úhrada cestovných nákladov7,35 €02.12.201707.12.201708.12.2017
129/2017Zmluva o cestovných náhradáchMarián Lojan
Daľkovská 501/45
069 01  Snina
Úhrada cestovných nákladov8,72 €02.12.201707.12.201708.12.2017
130/2017Zmluva o poskytnutí cestovných náhradAnna Opaľuchová
Kladzany
094 21
Stravné v rámci projektu Poďme sa rozprávať4,- €04.12.201707.12.201708.12.2017
131/2017Zmluva o poskytnutí cestovných náhradDr. Miroslava Fuňáková
Okulka T/20
093 01  Vranov nad Topľou
Stravné v rámci projektu Poďme sa rozprávať4,- €04.12.201707.12.201708.12.2017
132/2017Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovMARIYJEN, s. r. o.
Rakovec nad Ondavou 281
072 03
Prenájom klubovne č. 1180,- €07.12.201713.12.201714.12.2017
133/2017Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovMARIYJEN, s. r. o.
Rakovec nad Ondavou 281
072 03
Prenájom klubovne č. 1270,- €12.12.201713.12.201714.12.2017
134/2017Zmluva o jednorazovom nájme nebytových priestorovSpoločenstvo vlastníkov bytov Sídlisko Okulka X 12
093 01  Vranov nad Topľou
Prenájom klubovne č. 110,- €15.12.201715.12.201716.12.2017

Zmluvy 2016

P.č.Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
1Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov Jozef Dřevo
Černého 520/19
182 00 Praha – 8
Česká Republika
IČO: 47978171
Prenájom klubovne17,00 €19.01.201620.01.2016
2Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 30794536
Zmena ustanovení dohody č. 57/2015/§54-ŠZ zo dňa 21.10.2015 28.01.201629.01.2016
3Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorovAdriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 37781120
Prenájom klubovne10,-€/h28.01.201629.01.2016
4Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovSAPA s.r.o.
Priemyselná 278,
90501 Senica
IČO: 36233692
Prenájom klubovne150,-€16.02.201617.02.2016
5Dohoda číslo 23/§52a/2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n.T.
IČO: 30794536
Poskytovanie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby487,74€
81,29€
24.02.201625.02.2016
6Príkazná zmluvaMarianna Svoreňová
Michalovská 27
040 11 Košice
Vedenie odb. seminára – Tancuj, tancuj100,- €01.04.201604.04.2016
7Kúpna zmluvaRóbert Mikita 
Lúčna 830/26A
093 01  Vranov nad Topľou
IČO: 37781120
Kúpa používaného nábytku980,- €05.04.201606.04.2016
8Zmluva o poskytnutí dotácie č. 197/2016Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1
IČO: 00151513
Príprava a realizácia speváckej talentovej súťaže Gipsy Bašavel1500,- €09.05.201610.05.2016
9Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00649Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Mládež spieva 20162050,- €21.07.201622.07.2016
10Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00651Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Tancuj, tancuj…20162400,- €21.07.201622.07.2016
11Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-440-00657Fond na podporu umenia
Cukrová 14
811 08  Bratislava
IČO: 42418933
Poskytnutie fin. prostr. na realizáciu projektu Zámutovská struna1900,- €21.07.201622.07.2016
12Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100317718CVýchodoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31
042 91  Košice
Zmena a doplnenie zmluvy 21.07.201622.08.2016
13Príkazná zmluvaMária Klimová
Kladzany 171
Zabezpečiť vystúpenia FSk Ondavanka40,- €25.08.201625.08.2016
14Príkazná zmluvaSlávko Bubnár
Hencovská 1871/46
093 01  Hencovce
Zabezpečiť vystúpenia FSk Hencovčan40,- €25.08.201625.08.2016
15Príkazná zmluvaMgr. Anna Fetkovičová
Poša 73, 094 21
Zabezpečiť vystúpenia FSk Pošanky40,- €25.08.201625.08.2016
16Príkazná zmluvaMilan Stanovčák
Žalobín 182, 094 03
Zabezpečiť vystúpenie FSk Konopianka40,- €25.08.201625.08.2016
17Príkazná zmluvaBartolomej Ragančík
Komárany 144
Zabezpečiť vystúpenie ŽSSk Lipka40,- €25.08.201625.08.2016
18Príkazná zmluvaAnna Chomová
Kamenná Poruba 89
Zabezpečiť vystúpenie FSk Porubjanka40,- €25.08.201625.08.2016
19Príkazná zmluvaLucia Ruščinová
Jusková Voľa 8
Zabezpečiť vystúpenie ŽSSk Juskovčanky40,- €25.08.201625.08.2016
20Príkazná zmluvaPetronela Lukičová
Duklianskych hrdinov 1212
093 01  Vranov n. T.
Zabezpečiť vystúpenie ŽSSk Ružičky40,- €25.08.201625.08.2016
21Príkazná zmluvaMatej Sabol
Sedliská 70
094 09
Zabezpečiť vystúpenie FSk Verbina a Šedliščanske chlopi80,- €25.08.201625.08.2016
22Príkazná zmluvaPhDr. Bartolomej Bak
Komárany 67
Zabezpečiť vystúpenie Vranovských heligonkárov40,- €25.08.201625.08.2016
23Príkazná zmluvaMária Topoľovská
Budapeštianska 14
04013 Košice
Zabezpečiť vystúpenie FSk Parchovianka160,- €25.08.201625.08.2016
24Príkazná zmluvaMária Hurná
Čierne nad Topľou 113
094 34
Zabezpečiť vystúpenie FSk Vederko40,- €25.08.201625.08.2016
25Príkazná zmluvaAnna Čorejová
Skrabské 148
Zabezpečiť vystúpenie FSk Skrabčanka40,- €25.08.201625.08.2016
26Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovJozef Dřevo
Černého 520/19
182 00 Praha – 8
Česká Republika
IČO: 47978171
Prenájom klubovne17.- €02.09.201605.09.2016
27Príkazná zmluvaJán Babenský
Hlinné 3021, 094 35
Výroba cien na Zamutovskú strunu80,- €20.09.201621.09.2016
28Príkazná zmluvaMiroslav Gábor
Lesná 422,
094 12 Vechec
Zabezpečiť vystúpenie FSk Parchovianka60,- €21.10.201621.10.2016
29Príkazná zmluvaLenka Klimčová
Pod Šibenou 506
094 31 Hanušovce nad Topľou
Zabezpečiť aktívnu účasť v porote a odborné vedenie seminára60,- €21.10.201621.10.2016
30Príkazná zmluvaMgr. Alfonz Kaliaš
Cintorínska 853
093 03 Vranov nad Topľou
Zabezpečiť aktívnu účasť v porote a odborné vedenie seminára60,- €21.10.201621.10.2016
31Príkazná zmluvaJúlia Cvoreňová
Topľanská 29
086 41 Raslavice
Zabezpečiť vystúpenie hudobno-spev. skupina SABROSA300,- €21.10.201621.10.2016

Zmluvy 2015

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Objednávka nebytových priestorovTamyrex s.r.o.
Karlovarská 2 
040 11
IČO: 48111929
Prenájom klubovne:
Kurz práca s počítačom pre pokročilých
300,00 €21.12.201522.12.2015
Dohoda č. 57/2015/§54-ŠnZÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Námestie Slobody 5
093 22 Vranov n.T.
IČO: 30794536
O poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia 
Pracovného miesta v rámci projektu „Šanca na zamestnanie“
6.477,60 €21.10.201522.10.2015
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorovSpoločestvo bytov
Okulka X1
093 01
Vranov n.T.
Prenájom klubovne:
schôdza
10,00 €02.10.201505.10.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/8
Nova Training s.r.o
Popradská 86
040 11 Košice
IČO: 36195219
Prenájom klubovne 
Kurz Bilancia kompetencií
150,00 €02.10.201505.10.2015
Príkazná zmluva
D/6
 
Fyzická osobaVystúpenie ŽSSk Komanička v programe na Hornozemplínskych folklórnych slávnostiach50,00 €19.08.201521.08.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/7
Nova Training s.r.o
Popradská 86
040 11 Košice
IČO: 36195219
Prenájom klubovne 
Od 18.8.2015 do 16.9.2015
300,00 €17.08.201518.08.2015
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR
č. 311/2015/OK
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na vzdelávací program v kultúre300,00 €30.06.201507.07.2015
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR
č. 256/2015/OK
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na vzdelávací program v kultúre3.700,00 €16.06.201517.06.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/6
Mekka s.r.o.
Nádvorie Európyň
Dánsky dom 6/A
945 01 Komárno
IČO: 36 565 733
Prenájom výstavnej siene100,00 €05.05.201512.05.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/5
Jozef Dřevo,
Černého 520
182 00 Praha 8 – Střížkov
Česká republika
IČO: 47978171
Prenájom klubovne17,00 €05.05.201512.05.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/4
Jozef Dřevo,
Černého 520
182 00 Praha 8 – Střížkov
Česká republika
IČO: 47978171
Prenájom klubovne17,00 €30.03.201508.04.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov O/3Slovenska poľovnícka komora
Obvodná poľovnícka komora
Kalinčiakova 871/6
Vranov nad Topľou
Prenájom výstavnej siene200,00 €26.03.201526.03.2015
Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 
D/3
Slovanet a.s.
Záhradnícka 151
82108 Bratislava 2
IČO: 35765143
Rýchlejší internet Mini
Cenový výmer
CV117 2014
12,90/mesiac01.03.201508.03.2015
Objednávka produktu Partner k Zmluve o združenej dodávke elektriny
D/2
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 44483767
Produkt Partner s dobou viazanosti do 31.12.2018Zľava 15% z ceny dodávky elektriny23.02.201524.02.2015
Zmluva o poskytovaní technickej ochrany objektu č. 9/7/14/0018/2015
D/1
Ministerstvo vnútra SR
Pribinova č. 2 
81272 Bratislava
IČO: 00151866
Ochrana objektu12,28 €
 mesačne
20.02.201524.02.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/2
Jozef Dřevo, Zlatníctvo
a klenotníctvo
Jurigovo námestie 1
841 05 Bratislava
IČO: 47978171
Prenájom klubovne17,-€16.02.201520.02.2015
Zmluva o jednorázovom prenájme nebytových priestorov
O/1
Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
09301 Vranov n.T.
IČO: 41390784
Prenájom klubovne10,-€/h02.01.201508.01.2015

Zmluvy 2014

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva č. 185/14/PZS[PDF]Anna Kačmárová
Lúčna 819/15
093 01 Vranov n.T.
IČO: 40551903
Pracovná zdravotná služba  
Vypracovanie dokumentácie + vykonávané služby

Vypracovanie dokumentácie + vykonávané služby     99,00 €
 + 15€/mesačne
30.12.201430.12.2014
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve [PDF]Základná organizácia SOZKaSO pri Hornozemplínskom osvetovom strediskuZmena článku č. 3528.11.201408.12.2014
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.5 [PDF]Viktor Nagy
Jurigovo námestie 1
Bratislava – Karlová Ves
84105 Bratislava
IČO: 17517141
Prenájom 
klubovne č.1
17,00 €05.11.201407.11.2014
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.4 [PDF]Spoločenstvo bytov 
Okulka X1
Vranov nad Topľou
Prenájom klubovne10,00 €02.10.201410.10.2014
Zmluva o dodávke plynu[PDF]Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 3581526
Aktualizovaná zmluva o DZP – zmena účtovTarifa M4€22.07.201425.07.2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 224/2014/OK [PDF]Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru č.2
080 01 Prešov
IČO: 37870475
Poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na projekty: KS Mládež spieva 2014 a  na Krajskú súťažnú prehliadku tvorivých choreografií.4.200,00 €24.06.201426.06.2014
Zmluva o dielo [PDF]CUBS plus, s.r.o.
Masarykova č. 21
040 01 Košice
IČO: 46 943 404
Vypracovanie bezpečnostného projektu250,00 €13.05.201419.05.2014
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.3 [PDF]Mekka s.r.o.
Nádvorie Európy
Dánsky dom 6/A
945 01 Komárno
IČO: 36 565 733
Prenájom výstavnej siene100,00 €29.04.201430.04.2014
 Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.2 [PDF]Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
Vranov nad Topľou
IČO:41390784
prenájom na rekondičné cvičenie10,-€/hod26.03.201426.03.2014
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.1 [PDF]Slovenska poľovnícka komora,
Obvodná poľovnícka komora
Kalinčiaková 871/6
Vranov nad Topľou 
Prenájom výstavnej siene200,-€25.03.201426.03.2014
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Číslo: A1969538
 [PDF]
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
Akciový dodatok z zmluve
o poskytovaní verejných služieb
Číslo: A1969538
Program Kengura 
30,-€
+ aktivačný poplatok 1,-€
26.02.201428.02.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Číslo: A7562710
 [PDF]
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
IČO:35697270
Mobilný internet Štart so zdieľaním dátNajmenej 
12,-€
+ aktivačný poplatok 8,-€
25.02.201428.02.2014
Zmluva o poskytovaní technickej služby
Číslo zmuvy SMX-019/TS-2014
 [PDF]
Ing. Jaroslav Šimko- Simexing
Brestovská č. 176/68
066 01 Humenné
IČO: 44939141
Pravidelné kontroly a odborné prehliadky EZS267,12 €14.01.201414.01.2014

Zmluvy 2013

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 484/2013/OK [PDF]Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2
0801 Prešov
IČO: 37870475
Poskytnutie dotácie zo ŠR na podporený projekt Potulky s Cyrilom a Metodom500,00 €22.11.201302.12.2013
Stanovisko k uzavretiu Servisnej zmluvy o poskytovaní služieb a systémovej podpore IS Magma HCM č. SW/OD/2013/14 [PDF]AutoCont SK a.s.
Einstienova 24
851 01 Bratislava
IČO: 36396222
Poskytovanie služieb  a systémovej podpory IS Magma HCMCenník služieb26.10.201327.10.2013
Zmluva o dielo č. 45/2013 [PDF]Plynmont Humenné s.r.o.
Chemlonská 1
06633 Humenné
IČO: 36499781
MĽK – doplňujúce stavebné práce20.100,00 €25.09.201325.09.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 40/2013 [PDF] Plynmont Humenné s.r.o.
Chemlonská 1
06633 Humenné
IČO: 36499781
Zmena a doplnenie prác17.09.201317.09.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 40/2013 [PDF]Plynmont Humenné s.r.o.
Chemlonská 1
06633 Humenné
IČO: 36499781
Predĺženie termínu plnenia zmluvy16.09.201316.09.2013
Zmluva č. 01/2013 o nájme nebytových priestorov [PDF] Katarína Galliková
Sídlisko 1.mája 72/1
093 01 Vranov n.T.
IČO: 47397896
Prenájom nebytových priestorov2.354,55 €/rok28.08.201313.09.2013
Zmluva o dielo č. 40/2013 [PDF]Plynmont Humenné s.r.o.
Chemlonská 1
06633 Humenné 
IČO: 36499781
Realizácia stavebných prác v zákazke: Múzeum ľudovej kultúry – Prestavba priestorov folklórneho súboru Vranovčan102749,60 €14.08.201315.08.2013
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 120/2013/TE/BE [PDF]Bukóza Energo, a.s.
Hencovská 2073
09302 Hencovce
IČO: 43806643
Dodávka a odber tepla na vykurovanie a prípravu teplej vodyCena podľa skutočného
odberu
01.08.201308.08.2013
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd č. 157/BEN/2013[PDF]Bukóza Energo, a.s.
Hencovská 2073
09302 Hencovce
IČO: 43806643
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôdCena podľa skutočného
odberu
01.08.201308.08.2013
 Mandátna zmluva [PDF]Ing. Martin Lukáček INDOSTAV
Botanická 7
080 01 Prešov
IČO: 44229488
Občasný technický dozor investora
pre stavbu Múzeum ľudovej kultúry 
2950,00 €07.08.201307.08.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 351/2013/OK [PDF]Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
0801 Prešov 
IČO: 37870475
Poskytnutie dotácie zo ŠR na podporený projekt Krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov Mládež spieva 20131.500,00 €22.07.201331.07.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR č. 341/2013/OK [PDF]Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru 2
0801 Prešov
IČO: 37870475
Poskytnutie dotácie zo ŠR na podporený projekt Zámutovská struna – Workshop ľudových hudieb800,00 €22.07.201331.07.2013
Zmluva o podmienkach spolupráce č. 
NJ-VT-03-16-07-2013 
[PDF] 
Jazyková škola VaV s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 46917322
Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby kurzu nemeckého jazyka pre opatrovateľky70,00 €16.07.201317.07.2013
Objednávka programu Biznis
K zmluve o združenej dodávke elektriny
 [PDF]
Východosloveská energetika a.s.
Mlynská 31,
04291 Košice
IČO:36211222 
Dodávka elektriny podľa programu BiznisZľava 2% z cien pre malé podniky18.06.201318.06.2013
Zmluva o podmienkach spolupráce č. 
02/09/05/2013
 [PDF] 
 Jazyková škola VaV s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 46917322
 Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby kurzu nemeckého jazyka pre opatrovateľky70,00 €  12.06.201312.06.2013
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy [PDF]Mesto Vranov n.T.
Dr.C.Daxnera 87/1
093 16 Vranov n.T. 
IČO: 00332933
a
Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2,
080 01 Prešov 
IČO: 37871475
 Kúpa a prevod nehnuteľného majetku1,00 €  12.06.201312.06.2013
Zmluva o podmienkach spolupráce č. 
01/13/05/13
 [PDF]
V a V Akademy –SS s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov 
IČO: 46916237
Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby akreditovaného Kurzu opatrovania100,00 €12.06.201312.06.2013
Zmluva o podmienkach spolupráce č.
01/12/05/13
 [PDF]
V a V Akademy –SS s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 46916237
Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby akreditovaného Kurzu opatrovania100,00 €12.06.201312.06.2013
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov [PDF]Mekka s.r.o.
Nádvorie Európy
Dánsky dom 6a
94501 Komárno
IČO: 36565733
Prenájom výstavnej siene100,00 €27.04.201328.04.2013
Zmluva o hudobnej produkcii [PDF]Fyzická osobaVystúpenie v programe na Deň Rómov Soľ1000,00 €10.04.201311.04.2013
 Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov [PDF]Slovenská poľovnícka komora
Obvodná poľovnícka komora
Kalinčiakova 871/6
Vranov n.T. 
Prenájom klubovne
Na výstavu poľovníckych trofejí
 200,00 €20.03.2013 20.03.2013
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov
strana č. 1 [PDF]
strana č. 2 [PDF] 
Medical Products s.r.o
Múzejná 8
929 01 Dunajská Streda
IČO: 46199136
Prenájom klubovne
na prezentačné
účely
54,00 €08.02.201310.02.2013
 Kolektívna zmluva 2013[PDF] ZV SLOVES HZOS
Vranov n. T.
 Kolektívna zmluva 04.01.201305.01.2013 
 Zmluva o podmienkach spolupráce č. NJ-Ma-01-30-01-2013 [PDF]Jazyková škola V a V s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 46917322 
Spolupráca pri zabezpečení výučby účastníkov kurzu nemeckého jazyka pre opatrovateľky 65,00 €30.01.2013  04.02.2013
 Zmluva o podmienkach spolupráce zo dňa
30-01-2013
 [PDF]
V a V Servis s.r.o.
Hlavná 50
080 01 Prešov
IČO: 36781878 
 Spolupráca pri zabezpečení praktickej výučby akreditovaného
Kurzu opatrovania
 100,00 € 30.01.201304.02.2013
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.1 [PDF]Adriana Gálisová
Gen. Svobodu 331/140
Vranov nad Topľou
IČO:41390784
prenájom na rekondičné cvičenie10,-€/hod04.01.201304.01.2013

Zmluvy 2012

Názov zmluvy
Účastník zmluvy
Predmet zmluvy
Hodnota zmluvy
Uzavretá
Zverejnená
 Autorská zmluva [PDF]Fyzická osoba Vystúpenie v programe Zlatý rómsky slávik400,00 €29.11.201230.11.2012
Zmluva č. 1/2012 o nájme nebytových priestorov [PDF]Bc. Tatiana Katriňáková
09301 Vranov n.T.
IČO: 46903992
Nájom obchodných priestorov3871,45 €14.11.201223.11.2012
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov [PDF]Pavol Rucek – Rutex
02314 Skalité 1300
IČO: 41509157
Nájom výstavnej siene za účelom predaja tovaru200,00 €19.11.201223.11.2012
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov [PDF]Bc. Peter Franko – Formation
Tolstého 15
04001 Košice
IČO: 37522892
Nájom klubovne č. 1 za účelom rekvalifikačného kurzu180,00 €16.10.201217.10.2012
Zmluva o dielo 3/2012[PDF]RD-Systém, s.r.o
Rakovec nad Ondavou č.7
IČO: 31725147
Oprava havarijného stavu kanalizácie19500,00 €25.09.201226.09.2012
Zmluva o poskytnutí verejných elektronických komunikačných služieb č CG3 120716012001[PDF]Slovanet a.s.
Záhradnícka 151
82108 Bratislava 2
IČO: 35765143
Rýchlejší internet Mini 10,9 €/mesiac16.07.201223.07.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie z MK SR na kultúrnu a voľnočasovú kultúrnu aktivitu 280/2012/OK [PDF]Prešovský samosprávny kraj
IČO:37870475
podporený projekt 
Krajská súťažná prehliadka speváckych zborov Mládež spieva
a Zamutovská struna, krajská postupova súťaž
3.000 €30.05.201207.06.2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR číslo 218/2012/OK[PDF]Prešovský samosprávny kraj
IČO:37870475
podporený projekt Dvadsaťročná Šaffova ostroha5.000 €30.05.201207.06.2012
Dohoda č.25/§52a/2012/NP V-2[PDF] Urad práce,sociálnych vecí a rodiny vo Vranove n.T.príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej službynajviac 155 €27.04.201201.05.2012
Prenájom klubovne č.8 [PDF]MB Aurum s.r.o
Kemi 629/9
Liptovský Mikuláš
prenájom na výkup zlata27 €11.04.201211.04.2012
Prenájom výstavnej siene č.7 [PDF]Slov.poľovnícka komora
Vranov n.T.
Výstava200 €21.03.201223.03.2012
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.6 
[PDF]
Adriana Gálisová,
Gen. Svobodu 331/140,
Vranov nad Topľou
IČO:41390784
prenájom na rekondičné cvičenie10,00€/hod31.01.201222.03.2012
Prenájom klubovne č.5[PDF]SVB X/OkulkaSchôdza10 €21.03.201222.03.2012
Prenájom klubovne č.4[PDF] Prenájom na filmový festival30 €02.02.201202.02.2012
Autorská zmluva [PDF]  rukopis + obrazové zdokumentovanie 20 rokov Šaffovej ostrohy1000,00 €05.01.201205.01.2012
Komisionárska zmluva KZFA/2011090V14[PDF] LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
IČO: 313 966 74
Jedálne kupóny04.01.201205.01.2012
Zmluva o jednorázovom nájme nebytových priestorov č.1 [PDF]Adriana Gálisová,
Gen. Svobodu 331/140,
Vranov nad Topľou
IČO:41390784
prenájom na rekondičné cvičenie240,00 €27.12.201102.01.2012

Zmluvy 2011

Číslo v RZ

Názov zmluvy

Účastník zmluvy

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Uzavretá

Zverejnená

Účinná

1/2011

Zmluva č. 01/2011 o nájme nebytových prestorov[PDF]

Ján Kočiš E. Urxa 290/8 

093 01  Vranov nad Topľou       

 IČO: 10804170

Nájom nebytových priestorov

6240,40€

01.07.2011

18.08.2011

19.08.2011

zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR