verejné obstarávanie

Zákon č. 343/2015 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2023

1. štvrťrok 2023 za obdobie od 01.01.2023 -31.03. 2023

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou.


3. štvrťrok 2023 za obdobie od 01.07.2023 – 30.09.2023 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Zabezpečenie stravovania pre projekt – Hornozemplínske folklórne slávnosti – 3.9.2023

1263,53€

LM trade spol. sr.r.o

Majerovce 19

094 09 Majerovce

IČO: 47 689 811

Zabezpečenie stravovania pre projekt – Marusel – rodinný festival – 2.9.2023    

440,-€

LM trade spol. sr.r.o

Majerovce 19

094 09 Majerovce

IČO: 47 689 811

Zabezpečenie stravovania pre projekt – Okresná postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín – Nositelia tradícií – 3.9.2023

 

1152,87 €

 

LM trade spol. sr.r.o

Majerovce 19

094 09 Majerovce

IČO: 47 689 811

 

Zabezpečenie stravovania pre projekt – Krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín – Nositelia tradícií – 24.9.2023

 

2045,19 €

 

LM trade spol. sr.r.o

Majerovce 19

094 09 Majerovce

IČO: 47 689 811

 

4. štvrťrok 2023 za obdobie od 01.10.2023 – 31.12.2023

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Preprava  Nositelia tradícií 2023 celoštátna súťaž“

1720,-€

 

TOBEN s.r.o

951 08 Golianovo 109

IČO 50376781

 

2022

4. štvrťrok 2022 za obdobie od 01.10.2022 -31.12. 2022

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou.

3. štvrťrok 2022 za obdobie od 01.07.2022 -30.09. 2022


V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou.

2. štvrťrok 2022 za obdobie od 01.04.2022 -30.06. 2022

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou.


1. štvrťrok 2022 za obdobie od 01.01.2022 -31.03. 2022

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou.


2021

1. štvrťrok 2021 za obdobie od 01.01.2021 -31.03. 2021

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou.


2. štvrťrok 2021 za obdobie od 01.04.2021 – 30.06. 2021

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou.


3. štvrťrok 2021 za obdobie od 01.06.2021 – 30.09.2021

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Služby súvisiace s realizáciou
projektu – ozvučovacia a osvetľovacia technika s obsluhou
v rámci projektu Etno Fest Lysá Hora 2021

2 300,-€

Pavol Tkáč LIVEAUDIO

Dr. Vladimíra Clementisa 3124/28

071 01 Michalovce

IČO: 47635011

Hudobno-spevácke vystúpenie v rámci
projektu Etno Fest Lysá Hora 2021

3 500,-€

o.z. TVEJDI

Legionárska 71/15

831 04 Bratislava 3

IČO:
51949431

Technické zabezpečenie podujatia –
ozvučovacia technika na 51. HZFS v obci Sečovská Polianka a obci
Dlhé Klčovo

1 300,-€

Róbert Koreň

Kračúnovce 97

087 01 Kračúnovce

IČO:
30635080

Spevácky program a tanečné vystúpenie FS
Vranovčan a ľudová hudba Vranovčan na 51. Hornozemplínskych folklórnych
slávnostiach vo Vranove nad Topľou

 

1 100,-€

OZ FS Vranovčan

Staničná 241

093 01 Vranov nad Topľou

IČO:
31983588

Tanečno-spevácke vystúpenie FS Chemlon na
51. Hornozemplínskych folklórnych slávnostiach v obci Soľ a v obci Dlhé
Klčovo

1 500,-€

FS Chemlon

Sokolovská 11

066 01 Humenné

IČO:0460809214

Technické zabezpečenie – ozvučovacia
technika podujatia 51. Hornozemplínske folklórne slávnosti v obci Soľ

1 150,-€

EVENT TECH PARTNER, s.r.o

A. Medňanského 50

006 01  Martin

IČO:
53816501


4. štvrťrok 2021 za obdobie od 01.10.2021 – 31.12. 2021

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Spracovanie ŽoNFP – Ateliér dokumentárnej tvorby

VO zákazky s nízkou hodnotou Ateliér dokumentárnej tvorby – technické vybavenie

1 200,-€

 

Peter Paľa – PROJEKT

Hlboká 727/7

086 41 Raslavice

IČO: 41227123

Vytvorenie web stránky v zmysle zmluvy pre Hornozemplínske osvetové stredisko

2 000,-€

ARAKORA s.r.o

Komenského 22

945 01 Komárno

IČO: 46336079

Notebook Lenovo Legion

1 372,20-€

ALZA.SK s.r.o

Prievozská 18

821 09 Bratislava

IČO: 36562939

Apple IPhone 13 Pro Max 128GB Silver a Apple 20W USB-C Power adapter

1 272,-€

WESTech spol. s.r.o

Stará Vajnorská 17

831 04 Bratislava

IČO: 35796111

HP Prodesk,

3 kusy Notebook HP,

MS Windows.

DIMM 8GB,

LCD Samsung,

Apple iPad Air, Apple pencil,

Tlačiareň MF Office Jet,

Skart. Rexel Optimum

 

4 293,-€

MARIT computer services

Lúčna 818/43 O

093 01 Vranov nad Topľou

IČO:47782064

Kúpna zmluva: Ateliér dokumentárnej tvorby – technické vybavenie

 

 

77 526,-€

 

František Hvizda –  HMcomp

Jánovce 85

086 41 Raslavice

IČO:40692990

Zmluva o dielo – Ateliér dokumentárnej tvorby – stavebné práce

 

8 595,24 €

Matúš Hric

Davidov 180

093 03 Davidov

IČO: 46095837

2020

1. štvrťrok 2020 za obdobie od 01.01.2020 -31.03. 2020

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

6255,53

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

2. štvrťrok 2020 za obdobie od 01.04.2020 -30.06. 2020

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Technické zabezpečenie
kultúrneho podujatia 
v rekreačnej
 oblasti Domaša Dobrá –
Slávnosti Navalis 27.6.2020

5 000,-€

Topevent  PLUS s.r.o

Šafárikova trieda 288/1

040 11 Košice

IČO: 51448173

3. štvrťrok 2020 za obdobie od 01.07.2020 – 30.09. 2020

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Prenájom techniky, grafický a fotografick softwear, hardwear – macbook pro a fotografické a grafické práce

1 000,-€

CE3 studio

Ulica 1. mája 1222/21

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 47637617

Vykonanie inžiniersko-geologického prieskumu pre stavbu: „ Rekonštrukcia a modernizácia budovy pre knižnicu a osvetu “

12 720,-€

CONSTRUCTOR – EU s.r.o

Orechová 1167/12

093 03 Vranov nad Topľou

IČO: 36836907

4. štvrťrok 2020 za obdobie od 01.10.2020 – 31.12. 2020

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

2 097,18 €

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Bezdotykový termoterminál na meranie telesnej teploty

1 536,-€

MEPIS  HEALTHCARE, s.r.o

1. mája 220/19

058 01 Poprad

IČO:36605751

Výmena radiátorov a termostatických hlavíc vo výstavnej sieni Hornozemplínskeho osvetového strediska

3 684,04 €

REMART – REAL, s.r.o

Veterná 993/4

093 03 Vranov nad Topľou

IČO:44841841

Prenájom kamerovej a výpočtovej techniky k projektu Tajomstvo vzorov z obcí Vechec a Zámutov

1 200,-€

CE3 studio s.r.o

Ul. 1.mája 1222/21

093 01 Vranov nad Topľou

IČO:47637617

Jedálne kupóny

1 684,46

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Grafický tablet, klávesnica, LCD monitor,

Mini PC Mac mini

1 874,50

ALZA.sk s.r.o

Prievozská 18

821 09 Bratislava

IČO: 36562939

Stavebné práce potrebné pre udržiavanie dobrého technického stavu, zabezpečenie opráv a odstránenie havarijných stavov vo výstavnej sieni a vstupnej chodbe Hornozemplínskeho osvetového strediska

4 300,-€

Stanislav Švarbala

Staničná 112/20

094 13 Sačurov

IČO: 41000951

Vytvorenie nového grafického vizuálu webstránky

3 000,-€

ARAKORA s.r.o

Komenského 22

945 01 Komárno

IČO: 463360792019

1. štvrťrok 2019 za obdobie od 01.01.2019 -31.03. 2019

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

7311,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

2. štvrťrok 2019 za obdobie od 01.04.2019 -30.06. 2019

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Projektová dokumentácia

10 800,-

Ing. Stanislav Tury s.r.o

Južná trieda 1582/93,

040 01 Košice

Ozvučenie

3500 ,-

Grand Sound s. r.o.

Kalinčiakova 23

08006 Ľubotice

IČO:48278327

3. štvrťrok 2019 za obdobie od 01.07.2019 -30.09. 2019

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Strava občerstvenie

1000,-

Kočiš Ján

Eduarda Urxa 290

093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 10804170

Strava občerstvenie

1215,-

Kočiš Ján

Eduarda Urxa 290

093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 10804170

Prenájom led obrazovky

1600 ,-

Adrián Fecko – AF kamera

Hlavná 29

Družstevná pri Hornáde 044 31

IČO:4447388

Vystúpenie Muzika Milana Rendoša

1100,-

KLUB MLADYCH mesta Hanušovce nad Topľou

Zámocká 159, 094 31 Hanušovce nad Topľou

IČO:37874870

4. štvrťrok 2019 za obdobie od 01.10.2019 -31.12. 2019

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy – architektonická štúdia

41 976,-€

DD – ARCG, s.r.o

Hencovská 1836/25

093 02 Hencovce
IČO: 458532402018

1. štvrťrok 2018 za obdobie od 01.01.2018 -31.03. 2018

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

4015,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

 

2. štvrťrok 2018 za obdobie od 01.04.2018 -30.06.2018

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou

3. štvrťrok 2018 za obdobie od 01.07.2018 -30.09.2018

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

3455,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

4. štvrťrok 2018 za obdobie od 01.10.2018 -31.12.2018

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Rekonštrukcia kotolne

11998,80

Milan Boroš- ABM Technik
093 01 Nižný Kručov 104
IČO: 35343320

Jedálne kupóny

4047,54 

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

2017

1. štvrťrok 2017 za obdobie od 01.01.2017 -31.03. 2017

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou

2. štvrťrok 2017 za obdobie od 01.04.2017 -30.06.2017

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

4015,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

 

3. štvrťrok 2017 za obdobie od 01.07.2017 -30.09.2017

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou

 

4. štvrťrok 2017 za obdobie od 01.10.2017 -31.12.2017

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

3215,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

 

2016

1. štvrťrok 2016 za obdobie od 01.01.2016 -31.03. 2016

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

4299,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

2. štvrťrok 2016 za obdobie od 01.04.2016 -30.06.2016

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou

 

3. štvrťrok 2016 za obdobie od 01.07.2016 -30.09.2016

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

2735,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

4. štvrťrok 2016 za obdobie od 01.10.2016 -31.12.2016

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou

2015

1. štvrťrok 2015 za obdobie od 01.01.2015 -31.03. 2015

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

4299,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

2. štvrťrok 2015 za obdobie od 01.04.2015 -30.06.2015

V tomto štvrťroku verejný obstarávateľ nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou

3. štvrťrok 2015 za obdobie od 01.07.2015 -30.09.2015

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Vystúpenie FS

1000,-

FS Vranovčan

Staničná 1241

093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31983588

4. štvrťrok 2015 za obdobie od 01.10.2015 -31.12.2015

Predmet zákazky

Hodnota zákazky v € /s DPH/

Identifikácia úspešného uchádzača

Jedálne kupóny

3415,54

UP Slovensko s.r.o
Tomášiková 23/D
821 01 Bratislava
IČO: 31396674zmluvy, objednávky, faktúry
Výročné správy
ochrana oznamovateľov

Informácie k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK plní úlohy tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“)

Spôsob podávania oznámení

  1. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
  2. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór , Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť- NEOTVÁRAŤ.
  3. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.
  4. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

Spracúvanie osobných údajov uvedených v oznámení a zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  1. Na účely evidencie oznámení sa spracúvajú osobné údaje fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie („ďalej len dotknutá osoba“) v rozsahu meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa.
  2. Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku sú spracúvané v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 a Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji v platnom znení.
  3. Zodpovedná osoba, zamestnávateľ a všetky osoby, ktoré prídu do kontaktu s oznámením sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa.
GDPR